Wat zijn kwadraten?
1
a
b

Zie de figuur bij onderdeel a.

c

1, 4, 9, 16, 25, 36

d

Ja, 121 is een kwadraat. Het vierkant is 11 hokjes breed en hoog.

e

Nee, 55 is geen kwadraat.

f

144 is een kwadraat want 12 12 = 144 .

g

49 is het kwadraat van 7
169 is een kwadraat, want 169 = 13 13
225 is het kwadraat van 15
20 2 = 20 20 = 400
21 2 = 21 21 = 441
16 2 = 16 16 = 256
25 2 = 25 25 = 625

h

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

n 2

1

4

9

16

25

36

49

64

81

100

n

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

n 2

121

144

169

196

225

256

289

324

361

400

i
j

22 22 en 24 24 zijn even getallen.

k

529 = 23 2
1600 = 40 2
841 = 29 2
1681 = 41 2
Als n = 15 , dan n 2 = 225
Als n = 30 , dan n 2 = 900
Als n = 17 , dan n 2 = 289
Als n = 100 , dan n 2 = 10000

Kwadraten in formules
2
4
a

20 cm

b

zijde vierkant (in cm)

5

8

15

25

99

omtrek (in cm)

20

32

60

100

396

c

Je moet de zijde met 4 vermenigvuldigen.

d

O = 4 z met O : de omtrek van het vierkant

e

zijde vierkant (in cm)

5

8

15

25

99

oppervlakte (in cm2)

25

64

225

625

9801

f

A = z 2 (of A = z z ) met A : de oppervlakte

g

De zijde is 144 : 4 = 36  cm. De oppervlakte is dus: 36 2 = 36 36 = 1296  cm2.

h

12 12 = 144 . De zijde is dus 12 cm. De omtrek is dan 4 12 = 48 cm.

i

Stel: lengte zijde was 5 cm. Omtrek was dan 4 5 = 20  cm en oppervlakte 5 2 = 25  cm2. De lengte wordt nu 10 cm. De omtrek is 4 10 = 40 en de oppervlakte 10 2 = 100 . Dus: de omtrek wordt dubbel zo groot maar de oppervlakte niet.

3

Met 625 tegels kun je een vierkant plateau aanleggen van 25 bij 25 tegels. Voor een plateau van 26 bij 26 tegels heb je 676 tegels nodig. Dat lukt dus niet. Het plateau wordt dus 25 bij 25 tegels.
Lengte: 25 30 = 750  cm = 7,5  m . De breedte is ook 7,5 meter.

2s
4s
a

25; 45

b

49; 91

c
Trap 1: n 2
Trap 2: 2 n 2 n