3.4  Formules en gelijkheden >
Opstellen van gelijkheden
1
a

240 tegels

b

Anne De lengte van het nieuwe terras is 15 tegels.
De breedte van het nieuwe terras is 16 tegels.
Het nieuwe terras heeft dus 15 16 = 240 tegels.
Vinja Het oude terras had 225 tegels.
Er komen 15 tegels bij.
Het nieuwe terras heeft dus 225 + 15 = 240 tegels.

c

De lengte van het nieuwe terras is n tegels.
De breedte van het nieuwe terras is n + 1 tegels.
Het nieuwe terras heeft dus n ( n + 1 ) tegels.

d

t = n ( n + 1 ) met t : het aantal tegels

e

Neem bijvoorbeeld n = 10 .
10 ( 10 + 1 ) = 10 11 = 110
10 10 + 1 = 100 + 1 = 101
De bewering van Jonneke klopt dus niet.

f

Het oude terras had n 2 tegels.
Er komen n tegels bij.
Het nieuwe terras heeft dus n 2 + n tegels.

g

t = n 2 + n met t : het aantal tegels

h

Als n = 5 dan is t = 5 ( 5 + 1 ) = 5 6 = 30 en t = 5 2 + 5 = 25 + 5 = 30 . Dus gelijk.
Als n = 10 dan is t = 10 ( 10 + 1 ) = 10 11 = 110 en t = 10 2 + 10 = 100 + 10 = 110 . Dus gelijk.

2
4
a

Anne Het hele rooster bestaat uit 10000 hokjes.
Van die hokjes zijn er 100 gekleurd.
Dus zijn er 10000 100 = 9900 witte hokjes.
Vinja Het rooster bestaat uit 100 horizontale rijen.
In elke rij zijn er 99 hokjes wit.
Dus in totaal zijn er 100 99 = 9900 witte hokjes.

b
-
c

Anne Het hele rooster bestaat uit n 2 hokjes.
Van die hokjes zijn er n gekleurd.
Dus zijn er n 2 n witte hokjes.
Vinja Het rooster bestaat uit n horizontale rijen.
In elke rij zijn er n 1 hokjes wit.
Dus in totaal zijn er n ( n 1 ) witte hokjes.

d

n 2 n = n ( n 1 )

3
a

8; 12; 16; 20

b

Bijvoorbeeld: 21 4 4 = 80 hokjes en 20 4 = 80 hokjes. Maar er zijn meer manieren om het aantal gekleurde hokjes te berekenen.

c

Bijvoorbeeld: h = 4 b 4 en h = 4 ( b 1 ) (met h : het aantal gekleurde hokjes). Maar er zijn meer formules mogelijk.

d

Bijvoorbeeld: 4 b 4 = 4 ( b 1 ) . Maar er zijn meer gelijkheden mogelijk.

2s
4s
a

32 blokjes

b

21 12 16 = 236 blokjes
19 12 + 8 = 236 blokjes

c

b = 12 n 16
b = 12 ( n 2 ) + 8

d

12 n 16 = 12 ( n 2 ) + 8