3.8  Extra opgaven
1
a

patroonnummer

1

2

3

4

5

6

aantal lucifers

4

7

10

13

16

19

b

3 50 + 1 = 151  lucifers

c

Nee, er bestaan patronen met 3 220 + 1 = 661  lucifers en met 661 3 = 658  lucifers, maar dus niet met 660 lucifers.

d

L = 3 n + 1
met:

n

het nummer van het patroon

L

het aantal lucifers

2
a

4 10 + 4 = 44  tegels

b

100 + 44 = 144 en 12 12 = 144

c

n 2 + 4 n + 4 en ( n + 2 ) 2

d

n 2 + 4 n + 4 = ( n + 2 ) 2

e

10 2 + 10 4 + 4 = 144 en ( 10 + 2 ) 2 = 12 2 = 144 . Dit klopt.

f

102 2 = ( 100 + 2 ) 2 = 100 2 + 4 100 + 4 =
10000 + 400 + 4 = 10404

3
a

a b ; 8 a ; 7 b ; 56

b

a b + 8 a + 7 b + 56

c

( a + 7 ) ( b + 8 )

d

a b + 8 a + 7 b + 56 = ( a + 7 ) ( b + 8 )

e

3 12 + 8 3 + 7 12 + 56 = 200 en
( 3 + 7 ) ( 12 + 8 ) = 10 20 = 200 . Dit klopt.

f
4
a

27 28 : 2 = 378

b

150 151 : 2 = 11325

5

5 ( x + 2 ) = 5 x + 10
( x + 2 ) 8 = 8 x + 16
3 ( 9 c ) = 27 3 c
( p 2 ) a = a p 2 a
a ( p + a ) = a p + a 2
2 ( p + 3 ) = 2 p + 6

6

3 ( x + 6 ) = 3 x + 18
3 ( x 1 ) = 3 x 3
6 ( p 4 ) = 6 p 24
5 ( p + 4 ) = 5 p + 20
p ( p 10 ) = p 2 10 p

7

499 8 + 501 8 = 8 ( 499 + 501 ) = 8 1000 = 8000
499 a + 501 a = a ( 499 + 501 ) = a 1000 = 1000 a
765 4 760 4 = 4 ( 765 760 ) = 4 5 = 20
123 7 20 7 3 7 = 7 ( 120 20 3 ) = 7 100 = 700
13 102 = 13 ( 100 + 2 ) = 13 100 + 13 2 = 1300 + 26 = 1326
998 14 = 14 ( 1000 2 ) = 14 1000 14 2 = 14000 28 = 13972

8

1 + 2 + 3 + + 19 + 20 = 20 21 : 2 = 210 rozen

9
a

De getallen 2, 4, 8, 16 en 32 zijn geen stapelgetallen.

b

Elk oneven getal is van de vorm 2 n 1 . Er geldt 2 n 1 = n + ( n 1 ) en dus is een willekeurig oneven getal 2 n 1 de som van de twee opeenvolgende getallen n 1 en n .

c

64

10
a

aantal lagen

1

2

3

4

5

6

7

aantal kogels

1

5

14

30

55

91

140

b

De formule klopt, bijvoorbeeld:
K = 1 ( 1 + 1 ) ( 2 1 + 1 ) : 6 = 1 2 3 : 6 = 1 ; dit klopt.
K = 7 ( 7 + 1 ) ( 2 7 + 1 ) : 6 = 7 8 15 : 6 = 140 ; dit klopt.

c

Om een vierkant te kunnen maken, moet het aantal kanonskogels een kwadraat zijn.

d

Nee, dat lukt niet.

e

K = 24 ( 24 + 1 ) ( 2 24 + 1 ) : 6 = 24 25 49 : 6 = 4900 kogels

f

70 bij 70 kogels, want 70 2 = 4900

11

1 + 2 + 3 + + 48 + 49 = 49 50 : 2 = 1225

12
a

7 7 = 49

b

6 6 = 36

c

( 9 n ) 2 of ( 8 ( n 1 ) ) 2

d

1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + 49 + 64 = 204 vierkanten

e

1 + 4 + 9 + + 64 + 81 + 100 = 385

13
a

3; 9; 18; 30; 45

b

3 n ( n 1 ) : 2     ( = 1,5 n ( n 1 ) )