1
a

Bekijk de volgende sommen en ga na of ze kloppen.

1 2 0 3 = 2
2 3 1 4 = 2
3 4 2 5 = 2
4 5 3 6 = 2
5 6 4 7 = 2
........

b

Schrijf de twee volgende sommen uit de rij op en controleer of deze ook als uitkomst 2 hebben.

c

Schrijf twee sommen op die veel verder in de rij zouden voorkomen. Is de uitkomst nog steeds 2? Vreemd toch?

Om te verklaren dat de sommen in opgave 1 telkens op 2 uitkomen, moet je meer weten van algebra: het rekenen met variabelen. Hiervoor nemen we je mee naar het plaatsje Roosterdam. In Roosterdam heb je een rechthoekig netwerk van straten. Bekijk maar eens de plattegrond van Roosterdam. Roosterdam bestaat uit vier wijken: Roosterkwartier, Vakhorst, Saailand en Blokland. De eerste vier paragrafen van dit hoofdstuk spelen zich allemaal af in een of meerdere wijken van Roosterdam.