Werkblad bij Getallenlijn > Gehele getallen optellen en aftrekken (1)
Opgave 16