11.3  Hoeveel mogelijkheden >
Routes
1
3

Op een kaartje is een rits van negen dorpen getekend. Je kunt steeds op twee manieren van een dorp naar een volgend dorp reizen.

a

Hoeveel routes zijn er van dorp B 0 naar dorp B 3 ?
Hoeveel routes zijn er van dorp B 3 naar dorp B 8 ?
Hoeveel routes zijn er van dorp B 0 naar dorp B 8 ?

De antwoorden in a zijn machten van 2.

b

Welke rekensom voor het rekenen met machten kun je met de drie antwoorden uitleggen?

2

Het seinapparaat in het plaatje heeft vier lampen. De bovenste twee lampen branden en de onderste twee lampen branden niet. Bij dit signaal hoort de route in het wegenplaatje dat er naast getekend is.

a

Leg uit waarom het signaal bij de route hoort.

Bij de hierboven getekende route hoort een signaal met het seinapparaat.

b

Welke lamp(en) moet(en) branden?

c

Hoeveel verschillende signalen kun je geven met dit seinapparaat? Alle lampen uit is ook een signaal.

d

Hoeveel verschillende signalen kun je geven met een seinapparaat met zeven lampen?

1s
3s

Op een totoformulier moeten de uitslagen van dertien voetbalwedstrijden worden voorspeld. De wedstrijden zijn genummerd: 1 tot en met 13. Achter elke wedstrijd moet je een 1, een 2 of een 3 aankruisen. Als je een 1 aankruist, voorspel je dat de thuisspelende club wint, met een 2 dat de uitspelende club wint en met een 3 dat het een gelijkspel wordt.

Anneke is met de eerste kolom bezig. Ze heeft de kruisjes voor de eerste drie wedstrijden al gezet.

a

Wat is haar voorspelling voor de eerste wedstrijd?

b

Welke wedstrijd eindigt volgens haar in gelijkspel?

c

Op hoeveel verschillende manieren kun je een hele kolom van dertien wedstrijden invullen? (Je mag de rekenmachine gebruiken.)

De toto kent drie soorten prijzen.

  • 13 uitslagen goed voorspeld: 1ste prijs

  • 12 uitslagen goed voorspeld: 2de prijs

  • 11 uitslagen goed voorspeld: 3de prijs

d

Kun je verklaren waarom het niet zo eenvoudig is om bij de toto een prijs te winnen?

Karel en Luc vullen allebei een totoformulier in. Karel vindt dat Luc er helemaal geen verstand van heeft. Volgens hem heeft Luc namelijk elke wedstrijd verkeerd voorspeld. Karel zal het wel even beter doen. Hij doet dus voor elke wedstrijd een andere voorspelling dan Luc.

e

Hoeveel manieren heeft Karel om een kolom in te vullen?

Zoveel mogelijk
4

Het blad Ukkie heeft een prijsvraag voor zijn lezertjes uitgeschreven. De opdracht is zoveel mogelijk woorden te maken van drie letters: de eerste letter moet een b of een p zijn, de tweede letter moet een e, i of o zijn, de laatste letter moet een k of een l zijn.

a

Hoeveel verschillende woorden kun je maken? Schrijf ze allemaal op; werk systematisch.

Een paar maanden later schreef een concurrerend jeugdblad ook een prijsvraag uit. De opdracht was zo veel mogelijk getallen te maken van drie cijfers. Alleen de cijfers 1, 2 en 3 mochten gebruikt worden.

b

Schrijf eens een paar van zulke getallen op. Hoeveel van zulke getallen zijn er?

5

Door kubussen op elkaar te stapelen kun je torens bouwen. Anneke beschikt over drie kleuren kubussen: witte, oker en blauwe. In het plaatje zijn een paar van die torens getekend.

a

Hoeveel verschillende torens kan Anneke bouwen van twee kubussen hoog?
Schrijf ze allemaal op; werk systematisch.

b

Hoeveel verschillende torens kan Anneke bouwen van drie kubussen hoog?

Anneke gaat zoveel mogelijk torens bouwen van vier kubussen hoog. Maar ze komt witte kubussen te kort. Daarom gebruikt ze voor de middelste twee kubussen alleen maar de kleuren oker en/of blauw. De onderste en/of bovenste kubus mogen dus wel wit zijn.

c

Hoeveel verschillende torens kan Anneke bouwen?

6

Je hebt heel veel blokken in twee kleuren.

a

Hoeveel verschillende torens van tien hoog kun je hiermee maken? Schrijf het aantal als een macht en bereken die macht.

Je hebt heel veel blokken in tien kleuren.

b

Hoeveel verschillende torens van twee hoog kun je hiermee maken? Schrijf het aantal als een macht en bereken die macht.