Spiegelschrift
1
3

Vier keer hetzelfde woord:

a

Wat is het verschil in deze schrijfwijzen?

b

Stel dat er een woord bestaat dat er in alle vier de schrijfwijzen hetzelfde uitziet. Welke hoofdletters komen voor dat woord in aanmerking?

c

Bestaat er een Nederlands woord in hoofdletters dat er in alle vier de schrijfwijzen precies hetzelfde uitziet?

2
4

Soms is op de voorzijde van een ziekenauto het woord AMBULANCE in spiegelschrift aangebracht.

a

Schrijf zelf BRANDWEER in spiegelschrift.

b

Waarom zou dat gedaan worden?

1s
3s

Desiree droeg op 1 januari 2008 een T-shirt met daarop:

Zij en Alex staan voor een spiegel. Desiree gaat op haar handen staan (dus met het hoofd omlaag). Wat ziet Alex in de spiegel?

2s
4s

Thijs keek gisteravond om 21:15 uur op zijn digitaal horloge. Dat heeft altijd vier cijfers. Het viel hem op dat de tijd toen bijzonder was. Als je tussen de linker- en rechterhelft een spiegeltje zet, zie je dat ze elkaars spiegelbeeld zijn.

Hoe vaak per dag komt dat voor?

Om je heen
5

Veel dingen om je heen zijn symmetrisch. Maar soms maakt men iets met opzet asymmetrisch (niet-symmetrisch).

a

Waarom noemt men het huisje asymmetrisch?
En het kapsel?
En het clownskostuum?

b

Waarom zou men iets asymmetrisch maken?

6

We bekijken drie vormen van regelmaat, die in de natuur voorkomen. Ofschoon je daarvoor niet te precies moet kijken, want kleine afwijkingen zijn er altijd wel.

a

De twee bloemen zijn symmetrisch. Maar wel op een verschillende manier. Wat is het verschil?

b

Een lieveheersbeestje of een tijger is op een andere manier symmetrisch dan de bloemen. Leg dat uit.

c

Nog anders is de regelmaat bij een vislintworm (die kan wel 10 meter lang worden).

Leg dat uit.

7
9

Bekijk de logo's van bekende automerken: Suzuki, Audi en Citroën.

Zeg van elk logo hoe het symmetrisch is.

8
10

Een vierkant blaadje is in vieren gevouwen. Daarna is er een stukje uitgeknipt.

Hoe ziet het opengevouwen blaadje eruit?


Kangoeroe 2001, wizSMART vraag 2.

7s
9s

Bekijk de twee gelijke stukken.

Door ze tegen elkaar te schuiven maken we symmetrische figuren. De figuren moeten uit één stuk zijn. Als twee zijden elkaar raken moeten die zijden helemaal tegen elkaar aan liggen.
Bijvoorbeeld:

Maak met de twee stukken zoveel mogelijk symmetrische figuren.

8s
10s

Een rond glas dat 10 cm hoog is, is gedeeltelijk gevuld met water. In het plaatje zie je het glas in twee standen: schuin en recht.

Hoe hoog staat het water als het glas recht staat? Hoe weet je dat?

Kangoeroe 2003, wizSMART vraag 18.

Bij symmetrische figuren is er altijd sprake van een zekere gelijkheid. De figuur is opgebouwd uit gelijke delen. We onderscheiden drie vormen van symmetrie: spiegelsymmetrie, schuifsymmetrie en draaisymmetrie.

Het woord symmetrie is afkomstig uit het Grieks; symmetros = gelijke maat houdend, passend bij.