14.2  Wat is het getal x? >

Kun jij het getal x vinden waarvoor geldt:

3 x 5 = 100 ?

De regel hierboven noemen we een vergelijking in x . De uitdrukking 3 x 5 links van het =-teken noemen we het linkerlid van de vergelijking en de uitdrukking rechts van het =-teken noemen we het rechterlid. De getallen x bepalen waarvoor de vergelijking juist is, noemen we: de vergelijking oplossen.

Dit hoofdstuk gaat over het oplossen van vergelijkingen.

Voorbeeld:

Er is maar één getal x waarvoor geldt dat 3 x 5 = 100 . Je kunt dat getal vinden met de volgende redenering.

  • Als je 5 van 3 x aftrekt, moet er 100 uitkomen. Dus moet 3 x wel 105 zijn.

  • Als je x met 3 vermenigvuldigt, moet er 105 uitkomen. Dus moet x wel 35 zijn.

1

Probeer uit te vinden welk getal x is.

2 x + 5 = 33

11 + 6 x = ‐7

15 2 x = 7

5 ( 1 + x ) = 40

3 ( 4 x ) = ‐24

6 = 2 ( x + 2 ) 10

2

Ook bij de volgende vragen kun je beredeneren welk getal x is.

2 x + 5 = 3 x + 5

2 ( x + 5 ) = 3 ( x + 5 )

x 5 = 5 x

3

Los de volgende vergelijkingen op.

x 2 = 1 (meer dan één oplossing)

x 2 = ‐1

5 x = 100

5 x = 100

3 x = ‐5

1 2 x = ‐7