14.5  Meer vergelijkingen >
Herhaling klas 1
1
a

-
2 5 + 3 7 = 14 35 + 15 35 = 29 35
3 5 2 3 = 9 15 10 15 = 1 15
5 13 5 = 13
5 x 5 = x
3 2 3 x = 2 x
5 7 x 7 = 5 x

b

7 3 7 = 3
9 4 9 = 4
x 6 x = 6
5 x 5 = x
5 x + 2 ( x + 2 ) = 5

2

12 18 x
8 x 20
‐4 + 10 x
‐8 + 3 x
‐12 x 24 10 + 10 x 15 = ‐2 x 49

3

+ 36
+ 5 t
+ 3 2 x

4

3 y + 2 = y 24
MIN y
2 y + 2 = ‐24
MIN 2
2 y = ‐26
DELEN DOOR 2
y = ‐13

Controle:

3 y + 2 = ‐39 + 2 = ‐37

y 24 = ‐13 24 = ‐37


2 t 1 = 7 t
PLUS t
3 t 1 = 7
PLUS 1
3 t = 8
DELEN DOOR 3
t = 8 3 = 2 2 3

Controle:

2 t 1 = 5 1 3 1 = 4 1 3

7 t = 7 2 2 3 = 4 1 3


3 ( x + 6 ) = x 20
HAAKJES WEG
3 x + 18 = x 20
MIN x
2 x + 18 = ‐20
MIN 18
2 x = ‐38
DELEN DOOR 2
x = ‐19

Controle:

3 ( x + 6 ) = 3 ( ‐19 + 6 ) = ‐39

x 20 = ‐19 20 = ‐39


2 ( y 5 ) = 3 ( y 6 )
HAAKJES WEG
2 y 10 = 3 y 18
MIN 2 y
‐10 = y 18
PLUS 18
8 = y

Controle:

2 ( y 5 ) = 2 ( 8 5 ) = 6

3 ( y 6 ) = 3 ( 8 6 ) = 6


3 ( x + 4 ) = 4 ( x + 3 )
HAAKJES WEG
3 x + 12 = 4 x + 12
MIN 3 x
12 = x + 12
MIN 12
0 = x

Controle:

3 ( x + 4 ) = 3 ( 0 + 4 ) = 12

4 ( x + 3 ) = 4 ( 0 + 3 ) = 12


3 ( 1 + f ) = f 2
HAAKJES WEG
3 + 3 f = f 2
MIN 3
3 f = f 5
MIN f
2 f = ‐5
DELEN DOOR 2
f = ‐2 1 2

Controle:

3 ( 1 + f ) = 3 ( 1 2 1 2 ) = ‐4 1 2

f 2 = ‐2 1 2 2 = ‐4 1 2

Systematisch oplossen
5
a

met 12

b

4 + 1 3 x = 1 4 x + 3
MAAL 12
48 + 4 x = 3 x + 36
MIN 48
4 x = 3 x 12
MIN 3 x
x = ‐12

Controle:

4 + 1 3 x = 4 + 1 3 ‐12 = 0

1 4 x + 3 = 1 4 ‐12 + 3 = 0

6
7

1 2 x + 2 = 1 5 x 1
MAAL 10
5 x + 20 = 2 x 10
MIN 2 x
3 x + 20 = ‐10
MIN 20
3 x = ‐30
DELEN DOOR 3
x = ‐10

Controle:

1 2 x + 2 = ‐5 + 2 = ‐3
1 5 x 1 = ‐2 1 = ‐3


5 8 x 2 2 3 = 1 2 x + 6 1 3
MAAL 24
‐15 x 64 = 12 x + 152
PLUS 15 x
‐64 = 27 x + 152
MIN 152
‐216 = 27 x
DELEN DOOR 27
‐8 = x

Controle:

5 8 x 2 2 3 = 5 2 2 3 = 2 1 3
1 2 x + 6 1 3 = ‐4 + 6 1 3 = 2 1 3


0,3 y 1 = 3 0,1 y
MAAL 10
3 y 10 = 30 y
PLUS y
4 y 10 = 30
PLUS 10
4 y = 40
DELEN DOOR 4
y = 10

Controle:

0,3 y 1 = 3 1 = 2
3 0,1 y = 3 1 = 2


f 3 = 4 f
MAAL 3
f = 12 3 f
PLUS 3 f
4 f = 12
DELEN DOOR 4
f = 3

Controle:

f 3 = 3 3 = 1
4 f = 4 3 = 1


t 6 t = 3
MAAL t
t 6 = 3 t
MIN t
‐6 = 2 t
DELEN DOOR 2
‐3 = t

Controle:

t 6 t = ‐3 6 ‐3 = ‐9 ‐3 = 3
3 = 3


5 p + 1 = 4
MAAL ( p + 1 )
5 = 4 ( p + 1 )
HAAKJES WEG
5 = 4 p + 4
MIN 4
1 = 4 p
DELEN DOOR 4
1 4 = p

Controle:

5 p + 1 = 5 1 1 4 = 4
4 = 4

6s
7s

5 x + 2 = 5 2 x + 5
MAAL 2 x
10 + 4 x = ‐5 + 10 x
PLUS 5
15 + 4 x = 10 x
MIN 4 x
15 = 6 x
DELEN DOOR 6
2 1 2 = x

Controle:

5 x + 2 = 5 2 1 2 + 2 = 4
5 2 x + 5 = 5 5 + 5 = 4


‐7 2 x + 1 = ‐2 4 5
MAAL ( 2 x + 1 )
‐7 = ‐2 4 5 ( 2 x + 1 )
HAAKJES WEG
‐7 = ‐5 3 5 x 2 4 5
MAAL 5
‐35 = ‐28 x 14
PLUS 14
‐21 = ‐28 x
DELEN DOOR -28
‐21 ‐28 = 3 4 = x

Controle:

‐7 2 x + 1 = ‐7 1 1 2 + 1 = ‐7 2 1 2 = ‐14 5 = ‐2 4 5
‐2 4 5 = ‐2 4 5


3 x 8 7 = 2 7 x 1
MAAL 7
3 x 8 = 2 x 7
MIN 2 x
x 8 = ‐7
PLUS 8
x = 1

Controle:

3 x 8 7 = 3 8 7 = 5 7
2 7 x 1 = 2 7 1 = 5 7


x x + 1 = 1 5 x
MAAL ( x + 1 )
x = x + 1 5 ( x + 1 ) x
MAAL x
x 2 = x 2 + x 5 ( x + 1 )
VEREENVOUDIGEN
x 2 = x 2 + x 5 x 5
VEREENVOUDIGEN
x 2 = x 2 4 x 5
MIN x 2
0 = ‐4 x 5
PLUS 4 x
4 x = ‐5
DELEN DOOR 4
x = 5 4 = ‐1 1 4

Controle:

x x + 1 = ‐1 1 4 1 1 4 + 1 = ‐1 1 4 1 4 = 5
1 5 x = 1 5 ‐1 1 4 = 1 ‐4 = 5

8

2 ( x + 1 5 ) + x = 6 x
HAAKJES WEG
2 x + 2 5 + x = 6 x
VEREENVOUDIGEN
3 x + 2 5 = 6 x
MAAL 5
15 x + 2 = 30 5 x
PLUS 5 x
20 x + 2 = 30
MIN 2
20 x = 28
DELEN DOOR 20
x = 28 20 = 1 2 5


5 1 3 x = 1 2 ( x + 2 )
HAAKJES WEG
5 1 3 x = 1 2 x + 1
MAAL 6
30 2 x = 3 x + 6
PLUS 2 x
30 = 5 x + 6
MIN 6
24 = 5 x
DELEN DOOR 5
24 5 = 4 4 5 = x


12 x x = ‐3
MAAL x
12 x = ‐3 x
PLUS x
12 = ‐2 x
DELEN DOOR ‐2
‐6 = x


2 ( x + 4 ) + 3 ( x 5 ) = ‐17
HAAKJES WEG
2 x + 8 + 3 x 15 = ‐17
VEREENVOUDIGEN
5 x 7 = ‐17
PLUS 7
5 x = ‐10
DELEN DOOR 5
x = ‐2


5 7 ( x 5 ) = 2 3 ( 2 x + 27 ) 81
HAAKJES WEG
5 7 x 25 7 = 4 3 x + 18 81
MAAL 21
15 x 75 = 28 x + 378 1701
VEREENVOUDIGEN
15 x 75 = 28 x 1323
PLUS 1323
15 x + 1248 = 28 x
MIN 15 x
1248 = 13 x
DELEN DOOR 13
96 = x

9
a

4 ( 6 x + 30 ) = 3 ( 54 6 x ) + 42

24 x + 120 = 162 18 x + 42

24 x + 120 = 204 18 x

42 x + 120 = 204

42 x = 84

x = 2

b

2 3 ( x + 5 ) = 2 3 7 = 14 3 = 4 2 3
1 2 ( 9 x ) + 7 = 1 2 7 + 7 = 10 1 2

c

Als je 2 3 ( x + 5 ) met 6 vermenigvuldigt, dan komt er geen 4 ( 6 x + 30 ) uit, maar 4 ( x + 5 ) of 2 3 ( 6 x + 30 ) .

Als je 1 2 ( 9 x ) + 7 met 6 vermenigvuldigt, dan komt er geen 3 ( 54 6 x ) + 42 uit, maar 3 ( 9 x ) + 42 of 1 2 ( 54 6 x ) + 42 .