Werkblad bij Gelijkvormigheid > Vergroten en verkleinen
Opgave 5a,b

Opgave 5c