Werkblad bij Gelijkvormigheid > Vergroten en verkleinen
Opgave 6a

Opgave 6bc