Werkblad bij Gelijkvormigheid > Vergroten en verkleinen
Opgave 6