Werkblad bij Gelijkvormigheid > Extra opgaven
Opgave 12