Kruistabellen
1
Enquête
2
a
b

Van de meisjes hebben 40% een baan, van de jongens 18,75%. Ja dus.

3
a
b

Van kinderen met beide ouders in NL geboren doet 72% aan sport, van de anderen ook. Beide groepen doen evenveel aan sport.

4
a

Niet beide ouders in NL geboren: 117 : 11 = 10,63  euro
Wel beide ouders in NL geboren: 269 : 25 = 10,76  euro

b

Nee.

5
7

Van de leerlingen met exacte belangstelling doet 20% aan denksport.
Van de leerlingen met een andere belangstelling doet 33% aan denksport.
Dit wijst op een verband tussen niet-exacte belangstelling en het doen van een denksport!

6
a

De som in de kolom "vakgebied"

b

Je kunt daarmee het gemiddelde zakgeld berekenen: 368 : 36 = 10,72  euro.

5s
7s
a

Alleen een leerling die aan een denksport doet en bovendien een eigen computer heeft, levert als product 1 1 = 1 . De anderen geven 1 0 , 0 1 of 0 0 . Door de uitkomsten op te tellen, krijg je het aantal keer 1 1 = 1 , dus het aantal leerlingen die zowel aan denksport doen als een eigen computer hebben.

b

6

c

Ze trekt de kolom "geslacht" van 1 af en vermenigvuldigt de uitkomst met de kolom "baantje" . De som van de producten is het gevraagde aantal.
of
Ze vermenigvuldigt de kolommen "geslacht" en "baantje" , telt de resultaten op en trekt de som van het totaal af van de kolom "baantje" .

Groeperen
8
9
a
b

Jonge mensen hebben weinig ziekteverzuim. Mensen boven de 60 ook.

c

?

8s
9s
a
b
c
10
a

Door D en E van C af te trekken.

b

G = 3 D + E

c

0, want elk doelpunt wordt één keer "voor" en één keer "tegen" geteld.

d

Tel alle "voor" doelpunten op: 956.
Dit gedeeld door 18 34 = 612  wedstrijden, geeft gemiddeld 1,56 doelpunt per wedstrijd.

e

De som van kolom E is 134. Dit gedeeld door 2 geeft 67 gelijke spelen.

f
g

Als een ploeg zelf veel scoort, krijgt ze weinig tegendoelpunten.
Als een ploeg zelf weinig scoort, krijgt ze veel tegendoelpunten

11
a

Het is tussen 1981 en 2000 8 keer voorgekomen dat de temperatuur in De Bilt tussen 1:00 en 2:00 uur lag tussen -11 en -10,1  ° C .

b

In de 20 jaar zijn er 15 keer 365 dagen en 5 keer 366 dagen. 15 365 + 5 366 = 3705

c

Ook 3705

d

24 3705 = 175.320  keer

e

9-9,9 ; die kwam 9767 keer voor

f

54

12
13
a

-16 -12,1 ; 20:01 24:00

b

Tel op: 1 + 1 + 1 + 2 + 1 + 2 + 4 + 4 + 4 + 3 = 23

c

4 18 + 147 14 + ... + 5 30 = 228.980
228.980 : ( 4 7305 ) 7,8   ° C

d

4 18 + 47 14 + 187 10 + ... + 5 26 + 0 30 + 0 34 4 + 47 + 187 + ... + 5 + 0 + 0 = 228.980 29.220 7,8 °C

e

Warmer dan 20  ° C : tel op: 110 + 567 + ... + 3 = 12027 . Dit gedeeld door 175.320 is 0,0686...
Dus 6,86%.
Kouder dan 8   ° C : tel op: 4 + 4 + ... + 133 = 898 . Dit gedeeld door 175320 is 0,00512...
Dus 0,51%.

12s
13s
a

Tel de getallen in de rijen op. Vermenigvuldig de sommen met ( 2 + het getal in de A-kolom ) , dus met -18 t/m 34. Tel alle resultaten op en deel door 24 7305 .

b

Nagenoeg. De kleinere tabel geeft als gemiddelde 10,03835  ° C , de grote tabel geeft als gemiddelde 10,02927  ° C .