Tijdgrafieken
1
a

Immigratie: Nederland in
Emigratie: Nederland uit

b

Omdat er elk jaar geteld is, en de losse punten zijn daarna met rechte lijntjes verbonden.

c

1991, 1992, 1993, 1994, 1998, 1999, 2000

d

90.000 60.000 = 30.000  mensen

e

In 2000: 7.000 mensen

f

g

110.000 ?

h

25.000 ? [Tussen 1990 en 2005]

2
a

"Totaal" is de som van "uit buitenland" en "uit binnenland" .

b

Er is per maand geteld. De twaalf stippen zijn daarna verboden door rechte lijntjes. Er is dus een stip bij april en een stip bij mei; het lijntje daartussen heeft geen betekenis.

c

4 miljoen in 31 nachten, dus ongeveer 30.000 per nacht

d

Dat komt door de meivakantie in Nederland.

e

Te laag

f

2, 1 1 2 , 1,0,1,3,7 1 2 ,9 1 2 ,3,2, 1, 1 1 2

g

19 : 12 1,58

h

Door 1,58 bij de schatting 5 op te tellen. Dus 6,58 miljoen overnachtingen per maand.

i

j

De oppervlakte van het gebied boven de grafiek en onder de gemiddeldelijn is gelijk aan de oppervlakte van het gebied onder de grafiek en boven de gemiddeldelijn.

Het gemiddelde berekenen
3
a

7,5 jaar

b

5,0 jaar

c
( 1015 5 + 1016 15 + 986 25 + 1227 35 + 1280 45 + 1144 55 + 760 65 + 462 75 + 170 85 + 17 95 ) : 8077 38,2  jaar
d

Hoger (er zijn minder vrouwen in de jongere klassen en meer in de oudere klassen).

e

( 8077 38,20 + 8238 40,26 ) : 16315 = 39,24

4
a

Nee, want je weet niet hoe de verhouding van het aantal voldoende en het aantal onvoldoende cijfers is.

b

( 20 7,4 + 10 3,2 ) : 30 = 6

5
a

4 keer naar beneden en 9 keer naar boven.

b

10,9 7,8 = 3,1   ° C

c

Ongeveer goed. De oppervlakte van de balkjes die boven 10 uitsteekt is ongeveer gelijk aan de oppervlakte die de balkjes tekort komen.

d

Opgeteld zijn de afwijkingen: -0,5.
Gemiddelde afwijking -0,025

e

Het gemiddelde van de gemiddelde jaartemperaturen is 10 + 0,025 = 9,975   ° C .