18.5  In gelijke delen >
Mediaan
1
a

17

b

43 kg

c

47 kg

d

43 (of 44) kg en 48 (of 49) kg

e

42 kg, 47 kg en 51 (of 52) kg

f

37 kg

2
3

201 km

2s
3s
a

Bijvoorbeeld: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7

b

Ja, bijvoorbeeld: 2, 2, 3, 3, 3, 7, 7, 7, 7, 7, 7

c

Nee. Zes cijfers zijn 7 of meer; die zijn samen minstens 42. De andere vijf cijfers zijn minstens 1, dus samen minstens 5. Het gemiddelde is dus minstens 47 4 > 4

Kwartielen
4
a

b

7,1 3,2 = 10,3   ° C

c

Midden tussen 3,2 en 3,4, dus 3,3  ° C .

d

1,9  ° C

e

4,6  ° C

f

Zie de pijlen hierboven.

5
a

Dat je bij de beste 1% zit. Dan heb je 120 punten gescoord.

b

64,5 ; 53 ; 79

c

90

6
a

b

3,5

c
d

29

e

17 en 40

7
8
a

75%

b

Dat waren 120 4 = 116  meisjes en 75% van de jongens. Dus 116 + 90 = 206 . Dat is 206 : 240 200 86 % .

c

30 meisjes hebben tussen 2160 en 2280 meter afgelegd. Op zijn hoogst hebben ze allemaal 2280 afgelegd.
30 meisjes hebben tussen 2280 en 2600 meter afgelegd. Op zijn hoogst hebben ze allemaal 2600 meter afgelegd.
Gemiddeld hoogstens ( 30 2280 + 30 2600 ) : 60 = 2440  meter.

d

Minstens 1 jongen liep 1900 m. 29 jongens hebben hoogstens 2300 m. afgelegd en 30 jongens hoogstens 2540 m.
Gemiddeld is dat hoogstens: ( 1 1900 + 29 2300 + 30 2540 ) : 60 = 2413  m.

7s
8s
De verdeling van het nationaal inkomen
a

220 miljard : 7 miljoen 31.400  euro

b

21,8% van 220 miljard is 47,96 miljard
47,96 miljard : 700 duizend 68.500
5e groep van boven: 9,8% van 220 miljard : 7 00 duizend 30.800
6e groep van boven: 8,5% van 220 miljard : 7 00 duizend 26.700

c

Tussen 5e en 6e groep van boven: ( 30.800 + 26.700 ) : 2 = 28750  euro.

d

Halverwege de 3e groep van onder: 19.500 euro.
Halverwege de 3e groep van boven: 39.900 euro.

e