Punten in de ruimte
1

( 1,3,4 ) ; ( 3,3,4 ) ; ( 2,2,4 ) ; ( 2,4,4 ) ; ( 2,3,3 ) en ( 2,3,5 )

2


3
a
b

Zie bovenstaand assenstelsel.

4
a
b

Zie bovenstaand assenstelsel.

c

Vanuit punt B ( 4,4,0 ) kom je in punt G ( 0,4,4 ) door 4 stappen naar achteren en 4 stappen naar boven te gaan. Punt Q krijg je dus door vanuit punt B ( 4,4,0 ) 2 stappen naar achteren en 2 stappen naar boven te gaan. Dus punt Q heeft coördinaten ( 2,4,2 ) .
Als je 2 stappen naar rechts gaat vanuit P ( 2,2,2 ) , kom je in Q ( 2,4,2 ) . Het punt R krijg je dus door 1 stap naar rechts te gaan vanuit P ( 2,2,2 ) . Dus punt R heeft coördinaten ( 2,3,2 ) .

5
a
b

Zie bovenstaand assenstelsel.

c

Vanuit punt A ( 3, 3,0 ) kom je in punt T ( 0,0,6 ) door 3 stappen naar achteren, 3 stappen naar rechts en 6 stappen naar boven te gaan. Punt P krijg je dus door vanuit punt A ( 3, 3,0 ) 1 1 2 stap naar achteren, 1 1 2 stap naar rechts en 3 stappen naar boven te gaan. Dus punt P heeft coördinaten ( 1 1 2 , 1 1 2 ,3 ) .
Evenzo bereken je de coördinaten van de punten Q , R en S . Je vindt Q ( 1 1 2 ,1 1 2 ,3 ) , R ( 1 1 2 ,1 1 2 ,3 ) en S ( 1 1 2 , 1 1 2 ,3 ) .

6
a
b

Zie bovenstaand assenstelsel.

c

( 2,2,0 )

d

Vanuit punt B ( 4,4,0 ) kom je in punt T ( 2,2,3 ) door 2 stappen naar achteren, 2 stappen naar links en 3 stappen naar boven te gaan. Punt P krijg je dus door 1 3 · 2 = 2 3 stap vanuit punt B ( 4,4,0 ) naar achteren, 1 3 · 2 = 2 3 stap naar links en 1 3 · 3 = 1 stappen naar boven te gaan. Dus punt P heeft als coördinaten ( 3 1 3 ,3 1 3 ,1 ) .
Evenzo bereken je de coördinaten van punt Q . Je vindt Q ( 2 2 3 ,2 2 3 ,2 ) .

Pythagoras in de ruimte
7
a

b

4

c

3 bij 4 bij 2

d

A G 2 = 3 2 + 4 2 + 2 2 = 29 , dus A G = 29

8
a

5 bij 8 bij 3

b

A B 2 = 5 2 + 8 2 + 3 2 = 98 , dus A B = 98

c

afstand = 4 2 + 5 2 + 4 2 = 57

9
10
a
b

Zie bovenstaand assenstelsel.

c

Zie bovenstaand assenstelsel.

d

M ( 2,0,3 )

e

Zie bovenstaand assenstelsel.

f

Vanuit punt A ( 4,0,0 ) kom je in punt F( 4,3,3 ) door 3 stappen naar rechts en 3 stappen naar boven te gaan. Punt P krijg je dus door 2 3 · 3 = 2 stappen vanuit punt A ( 4,0,0 ) naar rechts en 2 3 · 3 = 2 stappen naar boven te gaan. Dus punt P heeft als coördinaten ( 4,2,2 ) .

g

Zie bovenstaand assenstelsel.

h

C P = 4 2 + 1 2 + 2 2 = 21
C M = 2 2 + 3 2 + 3 2 = 22
M P = 2 2 + 2 2 + 1 2 = 9 = 3

i

j

Nee

9s
10s
a


b
c

2 4 = 16 hoekpunten en 2 · 12 + 8 = 32 ribben.

d

ja, bijvoorbeeld ( 0,0,0,0 ) ( 0,0,0,1 ) ( 0,0,1,1 ) ( 1,0,1,1 ) ( 1,0,0,1 ) ( 1,1,0,1 ) ( 1,1,1,1 ) ( 0,1,1,1 ) ( 0,1,0,1 ) ( 0,1,0,0 ) ( 0,1,1,0 ) ( 0,0,1,0 ) ( 1,0,1,0 ) ( 1,1,1,0 ) ( 1,1,0,0 ) ( 1,0,0,0 ) ( 0,0,0,0 )