het platte vlak

Hiernaast zie je een assenstelsel. Het bestaat uit een horizontale en een verticale as die loodrecht op elkaar staan. Deze assen worden de coördinaatassen genoemd. Het snijpunt van de twee coördinaatassen noemen we de O .

De plaats van een punt in het assenstelsel kunnen we met twee getallen aangeven. We noemen deze getallen de coördinaten van het punt.

De oorsprong O krijgt coördinaten ( 0,0 ) . Punt A ligt 5 hokjes rechts van de verticale as en 2 hokjes boven de horizontale as. De coördinaten van punt A zijn ( 5,2 ) . We schrijven kortweg A ( 5,2 ) . De coördinaten van punt B zijn ( 3, 4 ) .

rechte lijnen

In het assenstelsel zijn drie lijnen getekend.

Een lijn loopt verticaal als de punten die op de lijn liggen dezelfde eerste coördinaat hebben. Zo liggen op lijn k alle punten waarvan de eerste coördinaat gelijk is aan 5.
Een lijn loopt horizontaal als de punten die op de lijn liggen dezelfde tweede coördinaat hebben. Zo liggen op lijn l alle punten waarvan de tweede coördinaat gelijk is aan 2.

De lijnen k en l snijden elkaar in het punt ( 5,2 ) . Dit punt wordt het snijpunt van k en l genoemd.

Lijn m is de lijn waarop alle punten liggen waarvan de som van de coördinaten gelijk is aan 3 .

de ruimte in

Net als in een plat vlak, kunnen we in de ruimte elk punt voorzien van coördinaten. We gebruiken dan drie coördinaatassen, die loodrecht op elkaar staan. Het snijpunt van de drie assen heet weer de oorsprong en heeft als coördinaten ( 0,0,0 ) .

Hiernaast zie je hoe je het punt ( 2,3,4 ) vindt: ga vanuit ( 0,0,0 ) eerst 2 naar voren, dan 3 naar rechts en vervolgens 4 naar boven.

afstand

De afstand tussen twee direct aan elkaar grenzende roosterpunten is 1.

Voorbeelden

De afstand tussen de punten ( 2,3 ) en ( 6,3 ) is 4.

De afstand tussen de punten ( 2,3,4 ) en ( 2,3,9 ) is 5.

De afstand tussen de punten ( 2,3,4 ) en ( 3, 4,7 ) bereken je met de stelling van Pythagoras. De afstand is 5 2 + 7 2 + 3 2 = 83 .

transformaties

Door schuiven, spiegelen en draaien veranderen de coördinaten van punten.

Voorbeeld

Als je het punt ( a , b ) spiegelt in de verticale as, krijg je als beeld het punt ( a , b ) .