20.9  Extra opgaven
1
a


b

A ( 2, 3 )

c
d

Vanuit A kom je in punt B ( 3,2 ) door 5 stappen naar links en 5 stappen naar boven te zetten. Dus de eerste coördinaat van het gevraagde punt is 2 1 2 · 5 = 1 2 en de tweede coördinaat is 3 + 1 2 · 5 = 1 2 .

e

Zie assenstelsel opgave c.

2
a


b
c

Zie bovenstaand assenstelsel.

d

( 6,3 )

e

( 50,47 ) ; ( 50,25 )

3
a


b
c

A B = 4 2 + 3 2 = 25 = 5
B C = 4 2 + 2 2 = 20
A C = 5

4
a

( 50,5 )

b

( 70,20 ) ; ( 70, 20 )

c

( 70,40 )

d

( 70,20 )

e

( 20, 70 )

5
a
b

Vanuit punt ( 1,3, 2 ) kom je in punt ( 4,2,1 ) door 5 stappen naar voren, 1 stap naar links en 3 stappen naar boven te gaan. Je komt dus midden tussen deze twee punten door vanuit punt ( 1,3, 2 ) 1 2 5 = 2 1 2 stap naar voren, 1 2 1 = 1 2 stap naar links en 1 2 3 = 1 1 2 stap naar boven te gaan. Dus het gevraagde punt heeft als coördinaten ( 1 1 2 ,2 1 2 , 1 2 ) .

c

5 2 + 1 2 + 3 2 = 35

6
a


b
c

A B = 3 2 + 1 2 = 10
B C = 2 2 + 6 2 = 40
A C = 1 2 + 7 2 = 50

d

A B 2 + B C 2 = 10 + 40 = 50 = A C 2
Dus: A B 2 + B C 2 = A C 2 .
Dus: hoek A B C is recht.

e

Een rechthoek.

f

Het snijpunt van A C met B D ligt op de helft van lijnstuk A C . Dus de eerste coördinaat van het snijpunt is 1 + 1 2 · 1 = 1 2 .
De tweede coördinaat van het snijpunt is 5 + 1 2 7 = 1 1 2 . Dus het snijpunt heeft coördinaten ( 1 2 , 1 1 2 ) .

g

Zie bovenstaand assenstelsel.

h

Punt E ligt midden tussen A en B . Om van punt A naar E te komen, moet je 1 2 3 = 1 1 2 stap naar rechts en 1 2 1 = 1 2 stap naar boven.
Dus punt E heeft als coördinaten ( 1 2 , 4 1 2 ) .
Evenzo bereken je F ( 1, 1, ) , G ( 1 1 2 ,1 1 2 ) en H ( 2, 2 ) .

i

Een ruit.

7
a

Vanuit punt A ( 3, 3,0 ) kom je in punt T ( 0,0,6 ) door 3 stappen naar achteren, 3 stappen naar rechts en 6 stappen naar boven te gaan. Het onderste verdeelpunt krijg je door 1 3 3 = 1 stap vanuit punt A naar achteren, 1 3 3 = 1 stap rechts en 1 1 3 6 = 2 stappen naar boven te gaan. Dus dit verdeelpunt heeft coördinaten ( 2, 2,2 ) . Evenzo bereken je de coördinaten van het tweede verdeelpunt: ( 1, 1,4 ) .

b

Vanuit punt A ( 3, 3,0 ) kom je in punt B ( 3,3,0 ) door 6 stappen naar rechts te gaan. Het linker verdeelpunt krijg je door 1 5 6 = 6 5 stap vanuit punt A naar rechts te gaan. Dus dit verdeelpunt heeft coördinaten ( 3, 1 4 5 ,0 ) .
Evenzo bereken je de coördinaten van de andere verdeelpunten: ( 3, 3 5 ,0 ) , ( 3, 3 5 ,0 ) en ( 3,1 4 5 ,0 ) .

c

A C = 6 2 + 6 2 = 72
A T = 3 2 + 3 2 + 6 2 = 54

d
8
a


b
c

Zie bovenstaand assenstelsel.

d

Zie bovenstaand assenstelsel.

e

Het verschil van de twee coördinaten is kleiner dan 2.

f

( 100,99 ) , ( 100,100 ) en ( 100,101 )

9
a

( 15,35 )

b

( 101, 39 )

( 100, 40 )

c

( 76,70 )

10
a
b

Zie plaatje bij antwoord a.

c

Zie assenstelsel extra opgave a.

d
e

Zie bovenstaande uitslag.

f

lengte = 4 2 + 1 2 = 17

g

( 4,4,1 3 4 )

11
a
b

r + b = 6

c
d

r + b + g = 6

12
a
b

( a 1,1 1 2 b )

13
a


b
c

Een verschuiving van 16 eenheden naar rechts.

d

Opnieuw een verschuiving van 16 eenheden naar rechts.

e

Je krijgt dan een verschuiving van 16 eenheden naar links.

f

Een verschuiving van 24 eenheden naar rechts.

g

( a + 42, b )

h

( a 42, b )