oppervlakte van een parallellogram

De oppervlakte van een parallellogram bereken je zo.
Kies een van de zijden als basis. Neem de bijbehorende hoogte van het parallellogram.
De oppervlakte is basis × hoogte.

oppervlakte van een driehoek

De oppervlakte van een driehoek bereken je zo.
Kies een van de zijden als basis. Neem de bijbehorende hoogte van de driehoek
De oppervlakte is 1 2 × basis × hoogte.

omtrek en oppervlakte van een cirkel

De omtrek van een cirkel met straal r is 2 π r .
De oppervlakte van een cirkel met straal r is π r 2 .

oppervlakte van een vlieger

De oppervlakte van een vlieger is het halve product van de diagonalen.

oppervlakte van een veelhoek

De oppervlakte van een veelhoek kun je vaak berekenen door hem in driehoeken te verdelen.

Voorbeeld
De oppervlakte van het trapezium is:
1 2 · 4 · 9 + 1 2 · 4 · 5 = 28