aanzichten

Kijk in een zekere richting naar een ruimtelijke vorm. Door de vorm te projecteren op een vlak dat loodrecht staat op de kijkrichting, krijg je het aanzicht van de vorm in die kijkrichting.

aanzicht vanuit een andere kijkrichting

Het aanzicht langs een zijvlakdiagonaal van een kubus is een rechthoek, die 2 keer zo breed is als hoog.

De verticale ribben zie je op ware grootte; de andere ribben zijn verkort weergegeven.

gelijkvormige driehoeken
  • Als twee driehoeken gelijke hoeken hebben zijn ze gelijkvormig.


  • Als de zijden van lengte x en y evenwijdig aan elkaar zijn, dan: a : b = 2 : 3 en x : y = 3 : 5 .  • Als de zijden van lengte 2 en 3 evenwijdig aan elkaar zijn, dan: a : b = 2 : 3 en x : y = 2 : 3 .

gelijkvormigheidsfactor

Als twee figuren gelijkvormig zijn, dan

  • hebben ze gelijke hoeken,

  • vind je de zijden van de ene figuur door de zijden van de andere figuur met een getal te vermenigvuldigen: de gelijkvormigheidsfactor.

schaduw tekenen
doorsnedes

Een bundel lijnen vanuit één punt, gesneden met evenwijdige vlakken, geeft gelijkvormige doorsnedes.

doorsnedes

De doorsnede van de balk is een parallellogram: A B is evenwijdig met C D en B C is evenwijdig met A D .