Werkblad bij Ruimtelijke figuren in het plat > Extra opgaven
Opgave 5