1

Peter en Ton zijn uitgegaan in Nijmegen. Allebei nemen ze een taxi naar huis. Ton moet naar Bemmel. Voor die rit van 7  km betaalt hij 16,30 .
Peter moet naar Doornenburg. Dat is een afstand van 19  km. De kosten zijn 39,70 .
Beide taxi's hebben hetzelfde instaptarief en prijs per km.

a

Wat kost 1  km?

Ad en Leon gaan een avondje stappen. De entree plus 5  drankjes kosten Ad 22,50 .
Leon is voor de entree met 7  drankjes 27,50 kwijt.

b

Wat was de entree die Ad en Leon betaald hebben?

2

In het plaatje staan twee lijnen getekend. De vier punten op de lijnen zijn roosterpunten.

Lopen de lijnen evenwijdig? Leg je antwoord duidelijk uit.

3

In het plaatje staan drie lijnen getekend.

Gaan de drie lijnen door één punt? Leg je antwoord duidelijk uit.

4

Liggen de punten ( 0,0 ) , ( 15,18 ) en ( 50,58 ) op één lijn? Geef een duidelijke toelichting.