26.7  Loodrecht snijden >
1
a
b

rc l = 1 1 2 = 2

c
d

rc n = 1 4 3 = 3 4

e
f

rc q = 1 a

g

...

h

Het product is ‐1.

i

De x -as met de y -as.

2
a
b

rc B C = 2 8 = 1 4 rc k = ‐4
b k = ‐2 + 2 4 = 6
k :   y = ‐4 x + 6

rc A B = 6 4 = 3 2 rc l = 2 3
b l = 2 2 3 4 = 2 3
k :   y = 2 3 x 2 3

rc A C = 8 4 = 2 rc m = 1 2
b m = 1
m :   y = 1 2 x + 1

c

Snijpunt k en m :
‐4 x + 6 = 1 2 x + 1
5 = 3 1 2 x
10 7 = x
y = ‐4 10 7 + 6 = 2 7 , snijpunt is ( 10 7 , 2 7 )

Controleren of ( 10 7 , 2 7 ) een punt op l is:
2 7 = 2 3 10 7 2 3 = 2 7 , klopt, dus de middelloodlijnen k , l en m gaan door één punt.

3
4
a
b

rc P Q = 2 10 = 1 5 rc l = 5
b l = 4 2 5 = ‐6
l :   y = 5 x 6

rc P R = 5 7 rc k = 7 5
b k = ‐3 + 5 7 5 = 4
k :   y = 7 5 x + 4

rc Q R = 7 3 rc m = 3 7
b m = ‐1 + 5 3 7 = 8 7
m :   y = 3 7 x + 8 7

Snijpunt l en k :
5 x 6 = 7 5 x + 4
6 2 5 x = 10
x = 25 16
y = 5 25 16 6 = 29 16 , snijpunt is ( 25 16 , 29 16 )

Controleren of ( 25 16 , 29 16 ) een punt op m is:
29 16 = 3 7 25 16 + 8 7 = 29 16 , klopt, dus de hoogtelijnen k , l en m gaan door één punt.

3s
4s
a
b
c

Lijn m heeft rc = 1 3 en gaat door het punt ( 1,0 ) , want het hoogteverschil op de verticale as is 5, dus het lengteverschil op de horizontale as is ook 5.
Dus m :   y = 1 3 x + 1 3 .
Lijn n heeft ook rc = 1 3 en gaat door het punt ( 11,0 ) . Dus n :   y = 1 3 x + 3 2 3

d

De lijn loodrecht op y = a x + b en door ( 0, b ) is y = 1 a x + b .
De afstand op de verticale as tussen y = a x + b en y = a x + c is b c of c b .
Dus de afstand op de horizontale as is ook b c of c b .
Snijpunt x -as van de lijn y = 1 a x + b is: 0 = 1 a x + b x = a b .
Snijpunt van de lijn met de x -as is: a b + ( b c ) of a b + ( c b ) .

rc = 1 a y = 1 a x + ?
snijpunt x -as = a b + ( b c ) 0 = 1 a ( a b + ( b c ) ) + ? = b b a + c a + ?
? = b + b a c a = b + b c a = a b + b c a
Vergelijking: y = 1 a x + a b + b c a

rc = 1 a y = 1 a x + ?
snijpunt x -as = a b + ( c b ) 0 = 1 a ( a b + ( c b ) ) + ? = b c a + b a + ?
? = b + c a b a = b + c b a = a b + c b a
Vergelijking: y = 1 a x + a b + c b a

Conclusie:
De vier lijnen zijn:
y = a x + b
y = a x + c
y = 1 a x + b
y = 1 a x + a b + b c a of y = 1 a x + a b + c b a