1
a
b

1 1 2 7 = 10 1 2 , ligt er niet op
20 5 = 100 = 10 , ligt er op
10 10 = 100 = 10 , ligt er op
8 1 1 4 = 10 , ligt er op

c

10 : 5 3 = 10 3 5 = 2 3 = 6
10 : 2 1 2 = 4
10 : 2 5 = 100 20 = 5
10 : 5 2 = 100 50 = 2

d

( 10 , 10 ) en ( 10 , 10 )

e

Zie opgave a.

f

y = 1 2 x (blauwe lijn)

g

x 1 2 x = 10
1 2 x 2 = 10
x 2 = 20
x = 20 = 2 5    of    x = 20 = 2 5
Als x = 2 5 , dan y = 1 2 2 5 = 5 , snijpunt ( 2 5 , 5 ) .
Als x = 2 5 , dan y = 1 2 2 5 = 5 , snijpunt ( 2 5 , 5 ) .

h

10 : 4 = 2 1 2 = 2,5
10 : 40 = 1 4 = 0,25
10 : 400 = 1 40 = 0,025
10 : 4000 = 1 400 = 0,0025

i

De y -as, en de vergelijking van de y -as is x = 0 .

Verschuiven van hyperbolen
2
a
b

Zie opgave a.

c

Twee eenheden naar rechts.

d

horizontale asymptoot: y = 0
verticale asymptoot: x = 2

e

Zie opgave a.

f

horizontale asymptoot: y = 3
verticale asymptoot: x = 2

g

drie eenheden naar beneden

3
a

horizontale asymptoot: y = 2
verticale asymptoot: x = 0

horizontale asymptoot: y = 2
verticale asymptoot: x = 3

horizontale asymptoot: y = 0
verticale asymptoot: x = 1

b
4
5
a

( x + 1 ) ( y 3 ) = 12
horizontale asymptoot: y = 3
verticale asymptoot: x = 1
Dus A.


( x 2 ) ( y + 4 ) = 8
horizontale asymptoot: y = 4
verticale asymptoot: x = 2
Dus D.

b

horizontale asymptoot B: y = 2
verticale asymptoot B: x = 1
( x + 1 ) ( y 2 ) = c
( 5 + 1 ) ( 6 2 ) = c (invullen ( 5,6 ) )
16 = c
Vergelijking B: ( x + 1 ) ( y 2 ) = 16


horizontale asymptoot C: y = 0
verticale asymptoot C: x = 0
x y = c
4 6 = c (invullen ( 4, 6 ) )
24 = c
Vergelijking C: x y = 24


horizontale asymptoot E: y = 2
verticale asymptoot E: x = 4
( x 4 ) ( y 2 ) = c
( 7 4 ) ( 4 2 ) = c (invullen ( 7,4 ) )
6 = c
Vergelijking E: ( x 4 ) ( y 2 ) = 6

4s
5s
a

Verticale asymptoot x = 5 a = 5
( x 5 ) ( y b ) = c
( 7 5 ) ( 4 b ) = c 8 2 b = c
( 1 5 ) ( ‐4 b ) = c 24 + 6 b = c

8 2 b = 24 + 6 b
16 = 8 b
2 = b
( 7 5 ) ( 4 2 ) = c = 12
Vergelijking hyperbool: ( x 5 ) ( y + 2 ) = 12

b

( x 5 ) ( 1,99 + 2 ) > 12
x 5 > 1200
x > 1205

( x 5 ) ( 2,01 + 2 ) > 12
x 5 < 1200
x < 1195

Dus x < 1195   of   x > 1205 .

c

( 5 a ) ( 6 b ) = c 30 5 b 6 a + a b = c
( 11 a ) b = c 11 b + a b = c
( 3 a ) ( 2 b ) = c 6 + 3 b + 2 a + a b = c

11 b + a b = 6 + 3 b + 2 a + a b 11 b + a b = 30 5 b 6 a + a b
14 b 6 2 a = 0 6 b 30 + 6 a = 0
7 b 3 a = 0 b 5 + a = 0
7 b 3 = a b + 5 = a

7 b 3 = b + 5
8 = 8 b
1 = b

a = b + 5 = 1 + 5 = 4
c = 11 b + a b = 11 4 = 7
Vergelijking hyperbool: ( x 4 ) ( y + 1 ) = 7