1
a
b

x ( x + 1 ) = 12
x 2 + x 12 = 0
( x 3 ) ( x + 4 ) = 0

x = 3

of

x = 4

y = 3 + 1 = 4

y = 4 + 1 = 3

( 3,4 )

( 4, 3 )

c

Zie vraag a.

d

2 x 3 y + 6 = 0
2 x + 6 = 3 y
2 3 x + 2 = y

x ( 2 3 x + 2 ) = 12
2 3 x 2 + 2 x 12 = 0
x 2 + 3 x 18 = 0
( x 3 ) ( x + 6 ) = 0

x = 3

of

x = 6

y = 12 3 = 4

y = 12 6 = 2

( 3,4 )

( 6, 2 )

e

x ( x + k ) = 12
x 2 + k x 12 = 0
x 2 k x + 12 = 0
a = 1 b = k c = 12 } D = ( k ) 2 4 1 12 = k 2 48
k 2 48 = 0
k 2 = 48
k = 48 = 4 3    of    k = 48 = 4 3

Vergelijkingen van de raaklijnen:
y = x + 4 3 en y = x 4 3

2
3
a

x 2 + y 2 + 2 y = 8
x 2 + ( y + 1 ) 2 1 = 8
x 2 + ( y + 1 ) 2 = 9

b
c

Zie vraag b.

d

x y + 2 = 0 x + 2 = y
x + 2 = y en x 2 + ( y + 1 ) 2 = 9

x 2 + ( x + 2 + 1 ) 2 = 9
x 2 + ( x + 3 ) 2 = 9
2 x 2 + 6 x = 0
2 x ( x + 3 ) = 0

x = 0

of

x = 3

y = 0 + 2 = 2

y = 3 + 2 = 1

( 0,2 )

( 3, 1 )

e

x + 2 = y en y = x 2

x + 2 = x 2
x 2 x 2 = 0
( x 2 ) ( x + 1 ) = 0

x = 2

of

x = 1

y = 2 + 2 = 4

y = 1 + 2 = 1

( 2,4 )

( 1,1 )

f

y = x 2 en x 2 + ( y + 1 ) 2 = 9

y + ( y + 1 ) 2 = 9
y 2 + 3 y 8 = 0
a = 1 b = 3 c = 8 } D = 9 4 1 8 = 41 D = 41
y = 3 + 41 2 = 1 1 2 + 1 2 41    of    y = 3 41 2 = 1 1 2 1 2 41

Alleen y = 1 1 2 + 1 2 41 voldoet, want y 0 .

2s
3s
a

y = 1 2 ( x + 2 ) 2 2
y + 2 = 1 2 ( x + 2 ) 2
2 y + 4 = ( x + 2 ) 2 en ( x + 2 ) 2 + ( y 3 ) 2 = 25

2 y + 4 + ( y 3 ) 2 = 25
y 2 4 y 12 = 0
( y 6 ) ( y + 2 ) = 0
y = 6    of    y = 2


Als y = 6 :
( x + 2 ) 2 + 9 = 25
( x + 2 ) 2 = 16
x + 2 = 4    of    x + 2 = 4
x = 2    of    x = 6
Snijpunten: ( 2,6 ) en ( 6,6 )


Als y = 2 :
( x + 2 ) 2 + 25 = 25
( x + 2 ) 2 = 0
x = 2
Snijpunt: ( 2, 2 )
Dus de parabool en de cirkel hebben in totaal drie snijpunten.

b

rc lijn = 3 1 7 1 = 1 2
b = 1 + 1 2 = 1 2
Vergelijking lijn: y = 1 2 x 1 2

( x + 2 ) 2 + ( 1 2 x 1 2 3 ) 2 = 25
( x + 2 ) 2 + ( 1 2 x 3 1 2 ) 2 = 25
1 1 4 x 2 + 7 1 2 x 8 3 4 = 0
x 2 + 6 x 7 = 0
( x 1 ) ( x + 7 ) = 0

x = 1

of

x = 7

y = 1 2 1 2 = 1

y = 3 1 2 1 2 = 3

( 1, 1 )

( 7,3 )

c

y = 1 2 x 1 2 en y = 1 2 ( x + 2 ) 2 2

1 2 x 1 2 = 1 2 ( x + 2 ) 2 2
1 2 x 1 2 = 1 2 x 2 + 2 x + 2 2
1 2 x 2 + 2 1 2 x + 1 2 = 0
x 2 + 5 x + 1 = 0
a = 1 b = 5 c = 1 } D = 25 4 1 1 = 21 D = 21

x = 5 + 21 2 = 2 1 2 + 1 2 21

of

x = 2 1 2 1 2 21

y = 3 4 1 4 21

y = 3 4 + 1 4 21

Snijpunten:
( 2 1 2 + 1 2 21 , 3 4 1 4 21 ) en ( 2 1 2 1 2 21 , 3 4 + 1 4 21 )

4
a

y = x 2 + 2 x + 3
y = ( x 2 2 x 3 )
y = ( ( x 1 ) 2 4 )
y = ( x 1 ) 2 + 4
Top ( 1,4 )

b
c

1 ; 4

d

y 4

5
8
a

x 2 + 4 x + 5 = 0
x 2 4 x 5 = 0
( x 5 ) ( x + 1 ) = 0
x = 5    of    x = 1
Snijpunten: ( 5,0 ) en ( 1,0 )

b

Vergelijking symmetrieas: x = 5 1 2 = 2

c

x = 2 y = 2 2 + 4 2 + 5 = 4 + 8 + 5 = 9
Top ( 2,9 )

6
9
a

p V = c
4 5 = c
20 = c

p 3 = 20
p = 20 3 = 6 2 3  bar

b
c

V > 20 3 = 6 2 3  bar

7
a

C = 20 x 2 + 60 x .
C = 20 ( x 2 3 x )
C = 20 ( ( x 1 1 2 ) 2 2 1 4 )
C = 20 ( x 1 1 2 ) 2 + 45
Top ( 1 1 2 ,45 )

b

Een bergparabool.

c

Bij hoogte 1 1 2 , de capaciteit is dan 45.

5s
8s
6s
9s
a

Inhoud is π 0,3 2 8 2,2619  dm3

b

c = 0,980 2,2619 = 2,216662

c

V = π r 2 h = π 0,3 2 h
p V = c
p π 0,3 2 h = 2,216662
p h = 2,216662 π 0,3 2 7,84

d

h = 50  cm = 5  dm
p = 7,84 5 = 1,568  bar

e

3000 millibar = 3 bar
h = 7,84 3 2,61  dm

f
10

parabool
cirkel
lijn
(verticale) lijn
hyperbool