30.3  Nieuwe functies >
Absolute waarde
1
a

5 , π , 7 ,

b

4 1 2 , 4 1 2

c

π 3 , want π > 3

d

2 1,4 , want 2 > 1,4

e

1 5 1 6 , want 1 5 > 1 6

f

( 1,1 ) 7 , want ( 1,1 ) 7 > 0

g

y = x als x 0
y = x als x 0

2
a

Groen: [ ABS ] [ MIN   2 ]
Rood: [ MIN   2 ] [ ABS ]

b

Twee keer dezelfde grafiek.

c

Groen: [ ABS ] [ TEGEN ] [ MIN  1 ]
Rood: [ ABS ] [ MIN  1 ] [ TEGEN ]

d

y 0
y 0 ; y 0
y 1 ; y 1

3
a

| 3,5 | = 3,5 ; | 0 | = 0 ; | | =

b

| 1 2 | = 1 2 en ook | 1 2 | = 1 2

c

x = 2 , x = 2
x = 0
geen x

d

x = 9 , x = 5
x = 7
geen x

e

y = | x | 2 ; y = | x 2 |
y = 1 2 | x | ; y = | 1 2 x |
y = | x | 1 ; y = ( | x | 1 )

4
a

b

A : 3 x 3
B : x < 1    of    x > 1
C : 3 x < 1    of    1 < x 3

c

d

D : 1 | x | < 2

5
a

31 ° C en 21 ° C

b
c

Als a > b is het temperatuurverschil a b .
Als a < b is het temperatuurverschil b a .
Als a = b is het temperatuurverschil 0.

d

Voor alle waarden van a en b is het temperatuurschil | a b | .

6
a

4 3 = 7 , 1 3 = 2

b

als a > b is hun afstand a b ,
als a < b is hun afstand b a ,
als a = b is hun afstand 0 .

c

Voor alle getallen a en b is hun afstand | a b | .

d
e

E : | x 1 | > 2

7
a

Bij auto 1 : y = 2 x + 2
Bij auto 2 : y = x + 8

b

x

0

2

4

6

8

10

a

6

4

2

0

2

4

c

d

Als 0 x 6 , dan a = x + 6
Als 6 < x 12 , dan a = x 6

e

a = | x 6 |

8
a

b

c

Bij a: y 0
Bij b: ‐1 en 1

9
a

Rood: y = | x |
Paars: y = | x 2 |
Groen: y = | x | | x 2 |

b

Rood: y 0 ; Paars: y 0 ; Groen: 2 y 2

10
a

Rood: y = x 2 4
Groen: y = | x 2 4 |

b

Rood: y 4 ; Groen: y 0

11
a

Rood: y = 3 | x |
Groen: y = | 3 | x ||

b

Rood: y 3 ; Groen: y 0

12
a

x 2 2 = 7

of

x 2 2 = 7

x 2 = 9

of

x 2 = 5

x = 3    of    x = 3

of

geen oplossingen

b

2 x 7 = 13

of

2 x 7 = 13

2 x = 20

of

2 x = 6

x = 10

of

x = 3

c

x 3 2 x = 0
x ( x 2 2 ) = 0
x = 0    of    x = 2    of    x = 2

d

x 2 3 x + 1 = 1

of

x 2 3 x + 1 = 1

x 2 3 x = 0

of

x 2 3 x + 2 = 0

x ( x 3 ) = 0

of

( x 2 ) ( x 1 ) = 0

x = 0    of    x = 3

   of   

x = 2    of    x = 1

e

Geen x , want de absolute waarde van een getal is nooit negatief.

f

x 2 5 x = 6

of

x 2 5 x = 6

x 2 5 x 6 = 0

of

x 2 5 x + 6 = 0

( x 6 ) ( x + 1 ) = 0

   of   

( x 2 ) ( x 3 ) = 0

x = 6    of    x = 1

   of   

x = 2    of    x = 3

De functie INT
13
a

2  euro

b

Van 4 tot 5  kwartier.

c

d

Posttarieven (als functie van het gewicht).
Boetes bij te snel rijden (als functie van de snelheid.)
Rapportcijfers (als functie van de behaalde proefwerkcijfers).

14
a

19

19

4

3

‐20

‐19

‐5

‐4

b

15
16
a

3 , want 3 7,50 = 22,50 , net iets minder dan 23 .

b

Minstens voor 4 7,50 = 30  euro en hoogstens voor 5 7,50 0,01 = 37,49  euro.

c

b [ DEEL DOOR  7,5 ] [ INT ] z

15s
16s
a

3 ; x 3

b

Door INT van x te nemen en dat van x af te trekken.

c

d

Alle getallen tussen 0 en 1 , inclusief 0 ; oftewel 0 y < 1 .

Functies in de economie
17
a

Het aanbod zal groter worden.
De vraag zal kleiner worden.

b
c

2 p + 5 = 3 p + 30
5 p = 25
p = 5
De evenwichtsprijs is 5 .
De evenwichtshoeveelheid is 2 5 + 5 = 15 .

d

aanbod − vraag = 11 6 = 5

e

vraag − aanbod = 12 8 = 4