1
a

Knip uit roosterpapier een klein vierkantje van 2 bij  2 .
Teken op roosterpapier ook een vierkant van 8 bij  8 .
Kijk op hoeveel manieren je het kleine vierkantje op het rooster van 8 bij 8 kunt leggen. Het kleine vierkantje moet precies vier roosterhokjes bedekken.

b

Kun je nu ook vaststellen op hoeveel manieren je vierkantjes van 1 bij 1 , 3 bij 3 , 4 bij 4 enzovoort op het rooster van 8 bij 8 kunt leggen?

c

Knip uit het werkblad een driehoek bestaande uit vier kleine driehoekjes. Kijk op hoeveel manieren je dat op de grote driehoek kunt leggen.

d

Hoeveel driehoeken kun je in de grote driehoek vinden?