1.7  De driehoek van Pascal >
1
a

4  mogelijke wandelingen

b

6  mogelijke wandelingen

c

-

d

10   wandelingen ; 4   wandelingen

e

Vermenigvuldigen (dus 40  mogelijke routes).

2
3

Omdat de aantallen 20 en 15  kortste routes zijn en er vanuit elk van deze punten maar één weg is naar het eindpunt, kun je deze getallen gewoon optellen.
Dus 15 + 20 = 35  routes.

4

a 70  routes ; b 36  routes ; c 132  routes ; d 6 20 = 120  routes ; e 19  routes ; f 2 3 3 2 = 36  routes

5

42  routes

6

1 ; 10 ; 45 ; 120 ; 210 ; 252 ; 210 ; 120 ; 45 ; 10 ; 1

7
a

1 ; 2 ; 4 ; 8 ; 16 ; 32 ; 64

b

1024 ; 2 x

c

De som van de getallen op bijvoorbeeld de zesde regel is het totaal aantal routes van zes stappen. En voor een route van zes stappen moet je 6  keer kiezen tussen links en rechts. Er zijn dus 2 6 van die routes.

8

16  routes

9
a

7 e rij; 21  routes

b

10 e rij; 210  routes

10
a

38.760 ; ja

b

( 13,7 ) of ( 7,13 )

c

( 18 8 ) of ( 18 10 )

d

n = 9

e

( 9 3 ) = 84 of ( 9 6 ) = 84

11
a

( 10 3 ) = 120  routes

b

Er zijn evenveel kortste routes van ( 7,3 ) naar ( 10,8 ) als van ( 0,0 ) naar ( 3,5 ) . Er zijn dus ( 8 3 ) = 56  routes mogelijk.

c

( 10 3 ) ( 8 3 ) = 120 56 = 6720  routes

d

( 10 3 ) ( 8 3 ) ( 8 3 ) ( 10 5 ) = 94.832.640  routes