Werkblad bij Statistiek 1 > Somfrequentie
Opgave 27