Toenamediagram

Een toenamediagram brengt de opeenvolgende toenames in beeld.
In een toenamediagram kun je zien wat voor soort toe- of afnames er in de grafiek optreden.
Ook kun je in het toenamediagram zien waar de grafiek eventueel een maximum of een minimum heeft.

Marginale kosten

Marginale kosten zijn de extra kosten die je maakt als je één stuk meer gaat produceren. Als bijvoorbeeld de totale kosten bij 5  stuks gelijk zijn aan 1700, en bij 6  stuks 1950, dan zijn de marginale kosten bij 5  stuks 250, .

Helling

De gemiddelde helling tussen twee punten in een grafiek is de richtingscoëfficiënt van de (rechte) lijn die deze twee punten verbindt.
De gemiddelde helling is gelijk aan Δ y Δ x .

Raaklijn

De helling van de grafiek in een punt is de richtingscoefficient van de raaklijn in dat punt.
Je kunt deze helling op verschillende manieren vinden:

  • Door zo nauwkeurig mogelijk in dat punt de raaklijn aan de grafiek te tekenen.

  • Door de gemiddelde helling op een heel klein interval rond dit punt te berekenen.

  • Door gebruik te maken van een optie dy/dx op de GR.

Een gladde grafiek is een grafiek zonder knikken.
Als een gladde grafiek ergens een maximum of minimum heeft, dan is in dat punt de raaklijn horizontaal en dus de helling gelijk aan nul.

Rechte lijnen

Een zelfde lijn kan in formulevorm verschillende gedaantes hebben.
Zo stellen de volgende formules allemaal dezelfde lijn voor.
y = 1,5 x + 7
3 x + 2 y = 14
y 1 x 4 = 1,5

Procent en groeifactor

Als een hoeveelheid met p % toeneemt, dan wordt de hoeveelheid 1 + p 100  keer zo groot.
Als een hoeveelheid g  keer zo groot wordt, dan neemt de hoeveelheid met ( g 1 ) 100 % toe. Het getal g heet de groeifactor.

Exponentiële groei

Een hoeveelheid groeit exponentieel in de tijd als deze hoeveelheid gedurende elk vaste tijdseenheid met een bepaalde (vaste) groeifactor toeneemt.

Deze groeifactor hangt af van de lengte van de gekozen tijdseenheid.

Bijvoorbeeld, als de groeifactor per jaar 1,038 is,
dan is de groeifactor per 10  jaar 1,038 10 1,452 .
En de groeifactor per maand is 1,038 12 1,0031 .