3.3  Kwadratische vergelijkingen >
Zuivere kwadraten
1
a

( x + 6 ) 2

=

16

haakjes weg

x 2 + 12 x + 36

=

16

op nul herleiden

x 2 + 12 x + 20

=

0

ontbinden

( x + 2 ) ( x + 10 )

=

0

x = 2

   of   

x = 10

b

4 of 4

c

x + 6 = 4    of    x + 6 = 4
dus x = 2    of    x = 10

d

Linkerkolom

( x 3 ) 2

=

25

x 3 = 5

   of   

x 3 = 5

x = 2

   of   

x = 8

( x 2 ) 2

=

0

x 2

=

0

x

=

2

( x + 2 ) 2

=

9

geen oplossing

Rechterkolom

( x + 5 ) 2

=

100

x + 5 = 10

   of   

x + 5 = 10

x = 15

   of   

x = 5

( x 1 ) 2

=

9 4

x 1 = 3 2

   of   

x 1 = 3 2

x = 1 2

   of   

x = 2 1 2

( 2 x 3 ) 2

=

1 4

2 x 3 = 1 2

   of   

2 x 3 = 1 2

2 x = 2 1 2

   of   

2 x = 3 1 2

x = 1 1 4

   of   

x = 1 3 4

2

x = 5 7    of    x = 5 + 7

x = 5 3    of    x = 5 + 3

x = 2 2    of    x = 2 + 2

x = 1 7    of    x = 1 + 7

x = 1 10    of    x = 1 + 10

x = 2 1 2 6    of    x = 2 + 1 2 6

Kwadraatafsplitsen (1)
3
a

x 2 + 3 x + 3 x = x + 2 6 x

b

x + 2 6 x = 7
x + 2 6 x 7 = 0
( x 1 ) ( x + 7 ) = 0
x = 1    of    x = 7
Dus x = 1 , want x kan niet negatief zijn.

c

x + 2 6 x = 16
x + 2 6 x 16 = 0
( x 2 ) ( x + 8 ) = 0
x = 2    of    x = 8
Dus x = 2 , want x kan niet negatief zijn.

d

( 3 + 19 ) 2 + 6 ( 3 + 19 ) = 9 6 19 + 19 18 + 6 19 = 10 , klopt.

e

9

f

zijde = x + 3 ; oppervlakte = ( x + 3 ) 2

g

x 2 + 6 x = ( x + 3 ) 2 9

h

x 2 + 6 x = 11
( x + 3 ) 2 9 = 11
( x + 3 ) 2 = 20
x + 3 = 20    of    x + 3 = 20
x = 3 + 2 5    of    x = 3 2 5

4
a

x + 5

b

25

c

x = 5 + 5    of    x = 5 5

d

( x + 5 ) 2 = 37

e

x = 5 + 37    of    x = 5 37

5
a

x 2 + 12 x = ( x + 6 ) 2 36

b

x 2 + 12 x = 4
( x + 6 ) 2 36 = 4
( x + 6 ) 2 = 40
x + 6 = 40    of    x + 6 = 40
x = 6 + 2 10    of    x = 6 2 10

c

x 2 + 12 x + 4 = 0
( x + 6 ) 2 36 + 4 = 0
( x + 6 ) 2 = 32
x + 6 = 32    of    x + 6 = 32
x = 6 + 4 2    of    x = 6 4 2

6
a

x 2 20 x = ( x 10 ) 2 100

b

x 2 7 x = ( x 3 1 2 ) 2 12 1 4

c

x 2 8 x = ( x 4 ) 2 16

d

x 2 + 11 x = ( x + 5 1 2 ) 2 30 1 4

e

x 2 21 x = ( x 10 1 2 ) 2 110 1 4

f

x 2 + x = ( x + 1 2 ) 2 1 4

g

x 2 x = ( x 1 2 ) 2 1 4

Vierkantsvergelijkingen oplossen
7
a

x 2 + 3 x = 4 x 5
x 2 3 x = 4 x + 5
x 2 + x = 5
( x + 1 2 ) 2 1 4 = 5
( x + 1 2 ) 2 = 5 1 4 = 21 4
x + 1 2 = 21 4 = 1 2 21    of    x + 1 2 = 1 2 21
x = 1 2 + 1 2 21    of    x = 1 2 1 2 21

b

2 x 2 = 4 x + 6
x 2 = 2 x + 3
x 2 2 x = 3
( x 1 ) 2 1 = 3
( x 1 ) 2 = 4
x 1 = 2    of    x 1 = 2
x = 3    of    x = 1

Handiger:
x 2 2 x 3 = 0
( x 3 ) ( x + 1 ) = 0
x = 3    of    x = 1

c

( x + 1 ) 2 = ( x + 2 ) + 7
x 2 + 2 x + 1 = x 2 + 7
x 2 + 3 x 4 = 0
( x + 4 ) ( x 1 ) = 0
x = 4    of    x = 1

d

x 2 + 5 x + 3 = 0
( x + 2 1 2 ) 2 6 1 4 + 3 = 0
( x + 2 1 2 ) 2 = 3 1 4 = 13 4
x + 2 1 2 = 13 4 = 1 2 13    of    x + 2 1 2 = 1 2 13
x = 2 1 2 + 1 2 13    of    x = 2 1 2 1 2 13

e

3 x 2 + 6 x + 9 = 0
x 2 + 2 x + 3 = 0
( x + 1 ) 2 1 + 3 = 0
( x + 1 ) 2 = 2
Er zijn geen oplossingen.

f

2 x 2 4 x = 20
2 x 2 4 x 20 = 0
x 2 + 2 x + 10 = 0
( x + 1 ) 2 1 + 10 = 0
( x + 1 ) 2 = 9
Er zijn geen oplossingen.

g

( 2 x ) 2 = 4 x 1
4 x 2 4 x + 1 = 0
x 2 x + 1 4 = 0
( x 1 2 ) 2 1 4 + 1 4 = 0
( x 1 2 ) 2 = 0
x = 1 2

De abc-formule
8
a

a = 2 , b = 12 en c = 6

b

x = 12 + 12 2 4 2 6 2 2 = 12 + 96 4 = 12 + 4 6 4 = 3 + 6
x = 12 12 2 4 2 6 2 2 = 12 96 4 = 12 4 6 4 = 3 6

c

a = 3 , b = 5 en c = 2
x = 5 + 5 2 4 3 2 2 3 = 5 + 49 6 = 5 + 7 6 = 2 6 = 1 3
x = 5 - 5 2 4 3 2 2 3 = 5 - 49 6 = 5 - 7 6 = 12 6 = 2

d

a = 1 3 , b = 2 en c = 3
x = ( 2 ) + ( 2 ) 2 4 1 3 3 2 1 3 = 2 + 0 2 3 = 3
x = ( 2 ) - ( 2 ) 2 4 1 3 3 2 1 3 = 2 - 0 2 3 = 3
Je krijgt twee keer dezelfde oplossing, dus er is maar één oplossing.

e

a = 2 , b = 3 en c = 5
x = 3 + 3 2 4 2 5 2 2 = 3 + 31 4 kan niet!
x = 3 3 2 4 2 5 2 2 = 3 31 4 kan niet!
31 bestaat niet, dus er is géén oplossing.

f

Met kwadraatafsplitsen:

3 x 2 + 5 x 1 = 0
DELEN DOOR 3
x 2 + 5 3 x 1 3 = 0
kwadraatafsplitsen
( x + 5 6 ) 2 25 36 1 3 = 0
breuken samennemen
( x + 5 6 ) 2 37 36 = 0
PLUS 37 36
( x + 5 6 ) 2 = 37 36
x + 5 6 = 37 36    of    x + 5 6 = 37 36
x = 5 6 37 36    of    x = 5 6 + 37 36
( x = 5 6 1 6 37    of    x = 5 6 + 1 6 37 )
Met de abc-formule:
a = 3 , b = 5 en c = 1
x = 5 + 5 2 4 3 1 2 3 = 5 + 37 6 = 5 6 + 1 6 37
x = 5 - 5 2 4 3 1 2 3 = 5 - 37 6 = 5 6 - 1 6 37

9

Dan staat er een lineaire vergelijking.

10

linker kolom:

 • 2 x 2 3 x 35 = 0 2 x 2 3 x 35 = 0 a = 2 b = 3 c = 35 D = 9 4 2 35 = 289 D = 289 = 17
  x = 3 + 17 4 = 5   of   x = 3 17 4 = 3 1 2

 • 2 x 2 + 4 x 1 = 0 a = 2 b = 4 c = 1 D = 16 4 2 1 = 24 D = 24 = 2 6
  x = 4 + 2 6 4 = 1 + 1 2 6   of   x = 4 2 6 4 = 1 1 2 6

 • 7 x 2 6 x + 2 = 0 a = 7 b = 6 c = 2 D = 36 4 7 2 = 20
  D < 0 , dus géén oplossingen

 • 1 2 x 2 3 x 4 1 2 = 0 a = 1 2 b = 3 c = 4 1 2 D = 9 4 1 2 4 1 2 = 18 D = 18 = 3 2
  x = 3 + 3 2 1 = 3 + 3 2   of   x = 3 3 2 1 = 3 3 2

Rechter kolom:

 • 4 x = 1 + 4 x 2 4 x 2 4 x + 1 = 0 a = 4 b = 4 c = 1 D = 16 4 4 1 = 0
  x = ( 4 ) 8 = 1 2

 • ( x 3 ) 2 = 5 3 x x 2 3 x + 4 = 0 a = 1 b = 3 c = 4 D = 9 4 1 4 = 7
  D < 0 , dus géén oplossingen

 • 5 x 3 x 2 = 0 a = 3 b = 5 c = 0 D = 25 4 3 0 = 25 D = 25 = 5
  x = 5 + 5 6 = 0   of   x = 5 5 6 = 10 6 = 1 2 3

Nulpunten
11
a

0 = x 2 3 x = x ( x 3 ) , dus x = 0 of x = 3 .
Dus de nulpunten zijn 0 en 3 .

b

Dat zijn de snijpunten van de parabool met de x -as.

c

Die zit midden tussen nulpunten, dus de symmetrieas: x = 0 + 3 2 = 1 1 2

d

y = ( 1 1 2 ) 2 3 1 1 2 = 2 1 4 ; top ( 1 1 2 , 2 1 4 )

e

0 = x 2 3 x + 40 0 = ( x 5 ) ( x + 8 ) x = 5 of x = 8
symmetrieas: x = 5 + 8 2 = 1 1 2
y = ( 1 1 2 ) 2 3 1 1 2 + 40 = 42 1 4 dus top ( 1 1 2 ,42 1 4 )

f

0 = x 2 4 x + 2 x = 4 8 2 = 2 2 of x = 4 + 8 2 = 2 + 2
symmetrieas: x = 2 2 + 2 + 2 2 = 2
y = 2 2 4 2 + 2 = 2 dus top ( 2, 2 )

12
a

0 = x 2 2 x + 4 D = ( 2 ) 2 4 1 4 = 12
D < 0 dus géén oplossingen.

b

x = 0 geeft y = 0 2 2 0 + 4 = 4 , dus snijpunt ( 0,4 )

c

x 2 2 x + 4 = 4 x 2 2 x = 0 x ( x 2 ) = 0 x = 0 of x = 2

d

symmetrieas: x = 0 + 2 2 = 1
y = 1 2 2 1 + 4 = 3 dus top ( 1,3 )

e

Snijpunt y -as: ( 0, 5 )
x 2 + 4 x 5 = 5 0 = x 2 4 x = x ( x 4 ) x = 0 of x = 4
symmetrieas: x = 0 + 4 2 = 2
y = 1 dus top ( 2, 1 )

13
a

3 x 2 3 x + 3 = 3 x 2 x = 0 x ( x 1 ) = 0 x = 0 of x = 1 x t o p = 1 2 top: ( 1 2 ,2 1 4 )

b

D = ( p ) 2 4 p 3 = p 2 12 p
Één oplossing, dus D = 0 p 2 12 p = 0 p ( p 12 ) = 0 p = 0 of p = 12
Maar p = 0 voldoet niet, dus p = 12

c

Op de x -as