1.9  Computerpracticum >

Bij grote databestanden is het ondoenlijk om met de hand het tel- en tekenwerk te doen. Met een statistiekprogramma neemt de computer je al dit werk uit handen. Er bestaan veel statistiekprogramma’s. Ze hebben allemaal hun voor- en nadelen. We gebruiken in dit practicum het programma VUStat om de gegevens van de 154 vwo4-leerlingen te analyseren.

Open met VUStat in de module Data analyse het bestand school.vus.

Je krijgt een datatabel (datamatrix). Hierboven zie je het linkerbovengedeelte van de tabel.

 • We gaan een kruistabel maken waarbij het geslacht wordt uitgezet tegen het profiel.

  • Kies in het menu Tabel > Kruistabel

  • Selecteer de variabele geslacht en klik bij Rijvariabele op [>];
   selecteer zo ook de kolomvariabele profiel.

   Je krijgt het volgende resultaat:

   VUStat kan de aantallen in de kruistabel ook omzetten in percentages.

  • Kies rij-percentages.

  • Kies kolom-percentages.

 • We gaan de verdeling van de jongens over de vier profielen grafisch weergeven. We beginnen met het staafdiagram en het reepdiagram.

  • Kies in het menu Grafiek > Staafdiagram, selecteer de variabele geslacht.

  • Voor een opdeling in profielen klik je op de knop Splitsen. Selecteer de splitsvariabele profiel.

  • Kies het (reep-)diagram en vink Procenten aan.

  • Doe hetzelfde te beginnen met profiel en als splitsvariabele geslacht.

  • Maak een geclusterd diagram met de knop ...
   NB Met de knop Splitsing opheffen kun je een splitsing ongedaan maken.

 • We gaan een cirkeldiagram maken

  • Kies in het menu Grafiek > Cirkeldiagram en selecteer variabele profiel.
   Voor een groepsindeling splits je op de variabele geslacht.
   Als Bijschrift is hier Label&Percentage geschikt.

  • Kies Data > Selectiefilter > Filter; selecteer de variabele geslacht en dan label v.

  We maken ook een cirkeldiagram voor de verdeling van de meisjes over de profielen. Daarvoor moeten we eerst de meisjes uit het hele bestand selecteren.

  • Kies Grafiek > Cirkeldiagram enzovoort.

  NB Via Data kun je de selectie opheffen.

 • We gaan een histogram maken van de lengtes van de leerlingen.

  • Kies in het menu Grafiek > Staafdiagram en selecteer de variabele lengte.

  Je krijgt meer inzicht in de verdeling van de variabele lengte als je ook andere klasse-indelingen bekijkt.

  • Klik op Indeling en zet het aantal klassen op 3; kies een klassebreedte.

  • Bekijk zo verschillende indelingen.

 • We gaan een cumulatieve frequentiepolygoon maken van de kunstbelangstelling van de leerlingen.

  • Kies in het menu Grafiek > Lijndiagram en selecteer de variabele kunstbel.

  • Vink Cumulatief aan, en eventueel Procenten.

 • We gaan een boxplot maken maken van het gewicht van de leerlingen.

  • Kies in het menu Grafiek > Boxplot en selecteer de variabele gewicht.
   Klik op [>] en dan op OK.