Het bestand sportprestaties.vus (voor VUStat) bevat gegevens van 74 leerlingen over de drie sporten Sprint, Verspringen en Vergooien (met een gewicht van 200 gram).

De onderzoeksvraag is:
Hoe verschillen jongens en meisjes op elk van deze drie onderdelen en wat is het effect van de leeftijd op de prestaties?

Onderzoek de data op deze vraag met behulp van VUStat. Breng de verschillen in beeld en geef aan hoe groot deze verschillen zijn.

Verwerk in je conclusie in ieder geval de volgende aandachtpunten:

 • beargumenteer je keuze van de diagrammen: waarom heb je juist die diagrammen gekozen?

 • interpreteer de grootte van de waargenomen verschillen: vind je ze groot of klein? Waarom?

Spiekbriefje voor VUStat

Open het bestand sportprestaties.vus in de module Data analyse.

 • Kruistabel
  Kies in het menu Tabel > Kruistabel. Selecteer een rijvariabele en een kolomvariabele.
  Kies rij-percentages of kolom-percentages en sluit af met OK.

 • Staafdiagram / Reepdiagram
  Kies in het menu Grafiek > Staafdiagram, selecteer een variabele.
  Klik op de knop Splitsen en selecteer een splitsvariabele.
  Kies het (reep)diagram en vink Procenten aan.
  Kies het geclusterd diagram.

 • Cirkeldiagram
  Kies in het menu Grafiek > Cirkeldiagram en selecteer een variabele.
  Kies een Bijschrift.

 • Histogram
  Kies in het menu Grafiek > Staafdiagram en selecteer een continue variabele.
  Klik op Indelingen en kies het aantal klassen en de klassebreedte.

 • Frequentiepolygoon
  Kies in het menu Grafiek > Lijndiagram en selecteer een continue variabele.
  Vink Cumulatief aan voor een cumulatieve frequentiepolygoon.

 • Boxplot
  Kies in het menu Grafiek > Boxplot en selecteer een continue variabele.

 • Probeer eens uit te zoeken of leerling 24 een jongen of een meisje is.