1

Het getal 25 is de som van twee kwadraten: 25 = 3 2 + 4 2 .
Het dubbele van dat getal is dat ook: 50 = 1 2 + 7 2 .
Algemeen geldt:
als een getal de som van twee kwadraten is, dan is het dubbele van dat getal dat ook.

Laat zien dat dit klopt.

(hint)

Maak een tabel.

a

b

x = a 2 + b 2

2 x = c 2 + d 2

c

d

3

4

25

50

1

7

...

...

...

...

...

...

Kijk of je een verband tussen de getallen a , b , c en d ziet.