De distributiewet
1
a

-

b

1 1 2  cm

2
a

a + b k = a k + b k

b

3 a 4

2 a + 3 b + 4

3 a 4 b

x + 5

3
a

15,90

b

18,82

c

1,06

d

1 e + 0,06 e = 1,06 e

4

10 + 12 + 25 = 47

3 x + 2 y

x + 1 4

x 1 2 y + 1 3 z

5

x + 7

x + 8

‐7 x

x + 1

‐14 x 4

2 x + 3

6
a

-

b

Ad zit fout. Zie figuren hieronder.

7
a
b

2 ( a + 1 ) 2 = 2 a 2 + 4 a + 2 en ( 2 a + 2 ) 2 = 4 a 2 + 8 a + 4

Goed of fout
8
a

-

b

Ja.

c

Ja.

d

Ja.

9
a

Klopt voor die waarden van x .

b

Nee.

10
a

fout

goed als x 0 en y 0

fout

goed

fout

goed

fout

fout

fout

fout

b

als x = 0 en/of y = 0

x > 0 en y > 0 of
x < 0 en y < 0 of
x = 0 en/of y = 0

11

x 0

x > 0

x 0

x 0

x 0

x = 0

12

fout

fout

goed

fout

goed

fout

fout

goed

13
a

3 5 = 243

b

245 a 5

241 a 5

486 a 10

121 1 2

14
a

Als je de korte stukjes waarin de zijden van het vierkant verdeeld zijn x noemt en de lange y , dan is x 2 de oppervlakte van het vierkantje linksonder, y 2 de oppervlakte van het vierkantje rechtsboven, 2 x y de oppervlakte van de rechthoeken samen en ( x + y ) 2 de oppervlakte van het hele vierkant.

b

De lengtes van lijnstukken zijn niet negatief.

c

Aan de linkerkant krijg je 0 ;
aan de rechterkant krijg je t 2 + 2 t t + ( t ) 2 = t 2 2 t 2 + t 2 = 0 .

d

( x + y ) x + ( x + y ) y = x 2 + x y + y 2 + x y = x 2 + 2 x y + y 2

15
a

Aan de linkerkant krijg je: ( t + t ) 3 = ( 2 t ) 3 = 8 t 3 ;
aan de rechterkant krijg je: t 3 + 3 t 2 t + 3 t t 2 + t 3 = 8 t 3 .

b
c

( x + y ) x 2 + ( x + y ) 2 x y + ( x + y ) y 2 = x 3 + x 2 y + 2 x 2 y + 2 x y 2 + x y 2 + y 3 en dit is te vereenvoudigen tot: x 3 + 3 x 2 y + 3 x y 2 + y 3 .

d

( x + 1 ) 3 = x 3 + 3 x 2 + 3 x + 1

16

( x + 4 ) 2

( 2 x + 1 ) ( 2 x + 1 )

x ( x + 2 )

x + 1 ( x + 1 )

x ( x 1 )

x 2 ( x 1 )