Inverse bewerkingen

Inverse bewerkingen neutraliseren elkaar:

  • worteltrekken en kwadrateren van positieve getallen,

  • een getal erbij optellen en dat getal ervan aftrekken,

  • vermenigvuldigen met een getal en delen door dat getal.

Omgekeerde nemen is zijn eigen inverse evenals tegengestelde nemen.


NB. Het omgekeerde of de inverse van een getal a is 1 a , met a 0 , (op de GR onder de knop x 1 ).
Het tegengestelde van een getal a is a .

Absolute waarde

De absolute waarde van een getal x is de afstand van x tot 0 (op de getallenlijn), notatie | x | .
Er geldt: | x | = { x  als  x 0 x  als  x 0 .

Machten

Afspraken:

  1. x 1 n = x n

  2. x p n = ( x 1 n ) p = ( x n ) p = x p n

  3. x - α = 1 x α

Hierbij zijn x en α > 0 en p en n positief geheel.

Rekenregels voor machten:
  1. a p a q = a p + q

  2. a p : a q = a p q

  3. ( a p ) q = a p q

  4. a p b p = ( a b ) p

Deze regels gelden voor alle positieve getallen a en b en willekeurige exponenten p en q .
Regel 1 wordt wel de hoofdeigenschap voor het rekenen met machten genoemd.