1.6  Extra opgaven >
1
a
b

x 2 + 2 x y + y 2 + 2 x + 2 y + 1

c

x 2 = x 2 2 x + 1 + 2 x 2 + 1 en dat klopt.

2
a

x 2 + 1 x 2 + 2

b

( x + 1 x ) 2

3
a

12 staven van x 2 bij 1 bij 1 .

b

12 x 16

c

( x 2 ) 3 = x 3 6 x 2 + 12 x 8
6 ( x 2 ) 2 = 6 x 2 24 x + 24 , dus: x 3 ( x 2 ) 3 6 ( x 2 ) 2 =
x 3 x 3 + 6 x 2 12 x + 8 6 x 2 + 24 x 24 = 12 x 16 .
Ze trekt van de inhoud van de hele kubus eerst de kubusvormige kern met ribbe x 2 af en daarna zes grensvlakken met afmeting x 2 bij x 2 bij 1 .

4
a

De eerste twee niet, want y = ( 1 x ) 2 is positief.

b

y > 2

c

F 3 F 2 F 1 : y = ( 2 + 1 x ) 2 ; y 0
F 2 F 1 F 3 : y = 1 ( x + 2 ) 2 ; y > 0
F 2 F 3 F 1 : y = ( 1 x + 2 ) 2 ; y > 0
F 1 F 2 F 3 : y = 1 x 2 + 2 ; 0 < y 1 2
F 1 F 3 F 2 : y = 2 + 1 x 2 ; y > 2

d

F 3 F 1 F 2 is hetzelfde als F 1 F 3 F 2 .
F 2 F 1 F 3 is hetzelfde als F 2 F 3 F 1 .

5
a

50 cm2

b

1 , 4 , 9 , 16 , 25

c

h 2

d

17 , 10 2 6

6
a

Noem x 2 + x + 1 even y .
Volgens de distributiewet geldt: ( x 1 ) y = x y 1 y

b

( x 1 ) ( x 2 + x + 1 ) = x ( x 2 + x + 1 ) 1 ( x 2 + x + 1 ) = x 3 + x 2 + x ( x 2 + x + 1 ) = x 3 1

c

x 4 1 en x 5 1

d

Beide kanten van ( x 1 ) ( x 4 + x 3 + x 2 + x + 1 ) = x 5 1 delen door x 1 .

e

x 5 + x 4 + x 3 + x 2 + x + 1 = x 6 1 x 1
Als x = ‐1 , krijg je:
( ‐1 ) 5 + ( ‐1 ) 4 + ( ‐1 ) 3 + ( ‐1 ) 2 + ‐1 + 1 = ( ‐1 ) 6 1 ( ‐1 ) 1
Aan de linkerkant staat: ‐1 + 1 + ‐1 + 1 + ‐1 + 1 en dat is 0 ;
aan de rechterkant staat ook 0 .
Als x = 0 , krijg je aan de linkerkant 1 en aan de rechterkant ook 1 .
Als x = 10 , krijg je:
10 5 + 10 4 + 10 3 + 10 2 + 10 + 1 = 10 6 1 10 1 .
Aan de linkerkant staat dan: 11.111 en aan de rechterkant: 99.999 9 en dat is ook 11.111 .

7
a

1 2 5 , 1 2 5 , 1 2 3 , 1 2 3

b

f ( x ) = | x 2 1 |

c

1 1 4 , ‐1 1 4 , 3 4 , 3 4

d

g ( x ) = | | x | 1 |

e

y = | | | x | 1 | 1 |