1
a

De uitgesneden driehoeken zijn 45 45 90 - graden driehoeken met rechthoekszijden 8 1 2 inch.
Dus de “ 12 inch” is exact 8 1 2 2 inch.

b

Noem de projectie van M op de foul line N , dan M N = 30 2 en N R = 90 2 ( 30 2 ) 2 = 30 7 , dus H R 121,8 ft.

c

Zie plaatje uit het vorige onderdeel: sin ( α ) = 30 2 90 = 1 3 2 , dus α 28,13 ° .
De oppervlakte van de cirkelsector S M R = 90 + 2 α 360 π 90 2 10.337,87 .
De oppervlakte van driehoek H M R = 1 2 H R M N = 2583,75 .
De gevraagde oppervlakte is 10.337,87 + 2 2583,75 15.505,4 ft2.