3.1  Machtige verbanden >
1
a

De ribbe van een kubus noemen we r . O 3 = 216 r 6 en V 2 = r 6 , dus O 3 = 216 V 2 , dus c = 1 216 .

b

Neem beide kanten tot de macht 1 2 , dan krijg je:
( V 2 ) 1 2 = ( c O 3 ) 1 2 , dus V = c 1 2 O 3 1 2 = c 1 2 O O 1 2 = c 1 2 O O , dus k = c = 1 36 6 .

2
a

8 1 4 π = 32 π  m/s

b

Per sec gaat er 10 v 1 4 π d 2  liter door de buis.
Dus H = 10 v 1 4 π d 2 .

c

v = 40 π d 2 , a = 12,73 en b = 2,00 .

3
a

12 30 2 3 116  gram

b

H = 12 521 2 3 777  gram, dus EQ is 2355 : 777 3,0 .

4
a

( 0 ,0 ) en ( 1 ,1 )
0 α = 0 en 1 α = 1 ongeacht α .

b
c

Je moet x 2 met x 2 (dus een getal kleiner dan 1) vermenigvuldigen om x 4 te krijgen.

5
a

Dan x > 1 en x 1 x 2 = 5 36 5 x 2 36 x + 36 = 0 x = 36 ± 576 10 x = 6 of x = 1 1 5 .

b

Dan x < 1 en x 2 x 1 = 3 3 x 2 + x 1 = 0 x = 1 ± 1 + 12 6 , dus x = 0,43 .

c

Groter dan 100 .

d

Kleiner dan 1 100 .

6
a

De grafiek van y = x 1,6 ligt boven die van y = x 1,7 als 0 < x < 1 en eronder als x > 1 .

b

De grafiek van y = x 0,6 ligt boven de grafiek van y = x 0,7 als 0 < x < 1 en eronder als x > 1 .

c

y = x a is toenemende stijgend als a > 1 en afnemend stijgend als 0 < a < 1 .

7

Ik lees af 1,4 α = 2,3 : vervolgens vul ik voor α = 2,0 , α = 2,1 enzovoort in.
Ik vind α = 2,5 .

8
a

x

7

10

7

a

y

49

100

7

a

b

Als x = a 1 2 , dan x 2 = ( a 1 2 ) 2 = a 1 2 2 = a 1 = a .

c

( 5 3 1 2 ) 2 7 = 5 7 2 2 7 = 5 1 = 5

d

Als je x = 5 3 1 2 invult in x 2 7 = 5 , dan klopt het.

e

5 2 7

9
a

x = a 1 b invullen in x b = a geeft: ( a 1 b ) b = a 1 = a .

b

y = x b is stijgend als b > 0 ; y = x b is dalend als b < 0 , dus y neemt geen enkele waarde meer dan één keer aan.

10
a

0,3 2500 3 4 106  gram

b

( 10.000 0,3 ) 4 3 1.072.766  gram 1073  kg

c

G = ( 10 3 E ) 4 3 = ( 10 3 ) 4 3 E 4 3 4,98 E 4 3

Vergelijkingen oplossen
11
a

x 2 x = 10 x 2 1 2 = 10 x = 10 2 5 = 100 5

b

x 3 4 = 10 x 3 4 = 10 x = 10 1 1 3 = 10 10 3

c

x = 10 x 3 x 1 2 = 10 x 1 3

deel door x 1 3

x 1 6 = 10 x = 1.000.000

d

x 2 2 x = x 4 x 2 2 1 2 x 1 2 = x 4 2 1 2 x 2 1 2 = x 4

deel door x 2 1 2

2 1 2 = x 1 1 2 x = ( 2 1 2 ) 2 3 = 2 3

e

( 2 x ) 3 = x 4 2 3 2 x 3 2 = x 4

deel door x 3 2

2 3 2 = x 5 2 x = ( 2 3 2 ) 2 5 = 2 3 5 = 8 5

f

x 2 x 10 x x + 9 x = 0

deel door x

x 2 10 x + 9 = 0 ( x 9 ) ( x 1 ) = 0

x = 1 of x = 9

12
a

x 3 = 1 2 x 3 x 1 3 = 1 2 x 3 x 8 3 = 2 x = 2 3 8 . Snijpunt is ( 2 3 8 ,2 1 8 ) .

b

f ( x ) = 3 g ( x ) x 3 = 1 1 2 x 3 x 1 3 = 1 1 2 x 3 x 2 2 3 = 2 3 x = ( 2 3 ) 3 8
Dus B ( ( 2 3 ) 3 8 , ( 2 3 ) 1 8 ) en A B = ( 2 3 ) 1 8 = 2 3 8 .

13

De eerste coördinaat van Q noemen we a , dan is die van R : 2 a .
Er geldt: a 3 = 1 2 ( 2 a ) 3 .
Dan: a 1 3 = 4 a 3 a 8 3 = 1 4 a = ( 1 4 ) 3 8 .
De lengte van lijnstuk P R is 2 a = 2 ( 1 4 ) 3 8 1,19 .