3.4  Inverse functies >
Inverse bewerkingen
1
a

Ongeveer 150 km/u.

b

v = 133 1 3 r

2
a

37 7 9

b

C = 5 9 F 17 7 9

3

x [MIN 2 ] y = x 2
x [TEGEN] y = x
x [OMGEKEERDE] y = 1 x
x [KWADRAAT] y = x 2
x [TOT DE MACHT 4 3 ] y = x 4 3

Vergelijkingen oplossen
4
a

3 ( 4 x 2 ) = ‐9 4 x 2 = ‐3 x 2 4 = 3 x 2 = 7 x = 7 of x = 7

b

2 + 2 + x = 3 2 + 2 + x = 9 2 + x = 7 2 + x = 49 x = 47

c

7 2 x 1 = 7 1 2 x 1 = 2 1 2 x 1 = 2 7 2 x 1 = 7 2 2 x = 4 1 2 x = 2 1 4

d

8 1 + 6 x = 2 1 1 + 6 x = 1 4 1 + 6 x = 4 6 x = 3 1 x = 1 2 x = 2

5
a

Klopt niet, x is niet negatief wat x ook is, kan dus nooit 3 zijn.

b

‐2 voldoet niet, vul maar in de oorspronkelijke vergelijking in.
Je krijgt dan ‐1 = 1 , dit klopt niet, maar na kwadrateren klopt het wel.

c
 1. x + 2 = 10 x
  kwadrateer
  x + 2 = x 2 20 x + 100 x 2 21 x + 98 = 0 ( x 7 ) ( x 14 ) = 0 x = 7 of x = 14 .
  Na controle blijkt alleen x = 7 aan de oorspronkelijke vergelijking te voldoen.

 2. kwadrateer
  2 x 1 = x x + 1 = 2 x
  kwadrateer
  x 2 + 2 x + 1 = 4 x x 2 2 x + 1 = 0 x = 1
  x = 1 voldoet aan de oorspronkelijke vergelijking.

 3. kwadrateer
  2 x = x x 2 = x
  kwadrateer
  x 2 4 x + 4 = x x = 1 of x = 4
  Alleen x = 1 voldoet aan de oorspronkelijke vergelijking.

 4. Voor elke waarde van x (waarvoor deze zin heeft) is de linkerkant van de vergelijking groter of gelijk aan 0 en de rechterkant kleiner of gelijk aan 0 .
  Beide zijn niet tegelijkertijd 0 .
  Er is geen oplossing.

 5. kwadrateer
  6 x = x 6 x = x
  kwadrateer
  x 2 12 x + 36 = x x = 4 of x = 9 .
  Alleen x = 4 voldoet aan de oorspronkelijke vergelijking.

Inverse functie
6
a

y = 4 1 3 x 3

b

y = x 4 4 x 2 + 2 met x 2 .

c

y = 7 2 x + 1 2 = x + 7 2 x

d

y = 6 x 8 x

7
a

Aan de grafiek kun je zien: er zijn verschillende waarden van x waarvoor f ( x ) hetzelfde is.

b

Zie GR.

c

y = x

d

Als ( a , b ) op de grafiek van f ligt, dan ligt ( b , a ) op de grafiek van de inverse van f .

e

Klopt.

8
a

f ( x ) = 1 2 x 1 1 2

b

Voor a 0 ; b doet niet ter zake.

c

y = x b a

9

x x