1

Onderzoek
De zijden van een zeshoek zijn om en om oker en blauw gekleurd. Schuif de oker zijden naar elkaar toe, zodat ze op elkaar aansluiten. Zo ook de blauwe zijden.
Als de oker zijden een gesloten driehoek vormen, vormen de blauwe zijden ook een gesloten driehoek.

Onderzoek bovenstaande uitspraak met de Geogebra-applet "Zeshoek".
Wat is je conclusie?
Kun je deze conclusie onderbouwen?

In het onderzoek gaat het om het evenwijdig verschuiven van lijnstukken.

William Hamilton 1805-1865
Iers wiskundige, natuurkundige en astronoom, introduceerde de term vector.

Een verschuiving gaat in een bepaalde richting over een bepaalde afstand. Een pijl is het geschikte middel om zo'n verschuiving weer te geven. Hierbij is de lengte van de pijl de afstand waarover verschoven wordt. Waar die pijl geplaatst wordt, is niet van belang. In het vervolg noemen we een verschuiving een vector.
Latijn: vector is sjouwer, iemand die iets van de ene naar de andere plaats draagt.