5.3  Op zoek naar evenwicht >
Massa’s schuiven
1

Zelf doen.

2

Eerste: 6 1 2 vanaf de linkse; tweede: 8 vanaf de linkse;
derde: 8 vanaf de linkse; vierde: 6 vanaf de linkse

3
a

3 4 van de afstand vanaf links.

b

b a + b van de afstand vanaf links.

4
a

-

b

7 10 van de afstand vanaf links.

5
a

Eerst gewichten 2 en 3 samennemen: dat geeft gewicht 5 op afstand 3 2 + 3 = 3 5 rechts van 2 .
Dan gewichten 1 en 5 samennemen: dat geeft het zwaartepunt op afstand 5 1 + 5 ( 1 + 3 5 ) = 5 6 8 5 = 1 1 3 rechts van 1 .
(De afstand van de massa's 1 en 2 nemen we als eenheid.)

b

Eerst gewichten 2 en 3 samennemen: dat geeft gewicht 5 op afstand 2 2 + 3 = 2 5 rechts van 3 .
Dan gewichten 1 en 5 samennemen: dat geeft het zwaartepunt op afstand 5 1 + 5 ( 1 + 2 5 ) = 5 6 7 5 = 1 1 6 rechts van 1 .

6
a
vraag a
vraag b
vraag c

-

b

Zie figuur hierboven.

c

Ja, zie figuur hierboven.

7

Dan komt het zwaartepunt op 12 rechts van 7 .

8
a
b
Zie figuur.
c
Zie figuur.
Waarom vind je steeds hetzelfde punt?
9
a

A B = b a

b

De driehoeken A P C en A O B zijn gelijkvormig. O P O A = 2 5 ,
dus O P = 2 5 O A .
Evenzo: O Q O B = 3 5 , dus O Q = 3 5 O B .
Dus: O C = 2 5 a + 3 5 b .
Of: A C = 3 5 ( b a ) en dus O C = a + A C = 2 5 a + 3 5 b .

c

O D = 5 8 a + 3 8 b

10
a

A Z = b a + b A B

b

0 = a a + b Z A + b a + b Z B , dus a Z A = b Z B

11
figuur bij opgave 28
12

O Z = 2 27 O A 1 + 3 27 O A 2 + 5 27 O A 3 + 7 27 O A 4 + 10 27 O A 5

Voor drie massa’s
Voor vier massa’s
13

1 5 + 2 6 + 3 7 + 2 9 + 1 10 1 + 2 + 3 + 2 + 1 = 66 9
Het gemiddelde is 7,3 .