1
a

Die kans is 1 2 . De kikker zit namelijk om en om op een witte en een donkere tegel.

b

De middelste tegel heeft de meeste kans (vanuit 4 van de 9 tegels springt de kikker naar de middelste tegel), de hoektegels de minste (een hoektegel wordt maar vanuit 2 van de 9 tegels.

2
a

De drie uitkomsten "2 kop", "2 munt" en "een dubbele" zijn niet even waarschijnlijk.

b

Er zijn vier even waarschijnlijke uitkomsten namelijk kk, km, mk, mm, dus de kans is 2 4 = 1 2 .

3

Er zijn twee even waarschijnlijke mogelijkheden, dus de kans is 1 2 .

4
a

Voor ieder van de vier is de kans op het grootste nummer hetzelfde, dus 1 4 .

b

0,19

5

- kop, munt bij het werpen van een muntstuk
- het aantal ogen dat je met een dobbelsteen werpt
- een blauwe of rode knikker blind trekken uit een vaas met evenveel rode als blauwe knikkers

6
a

3 ! = 6

b

0 , 1 of 3 ; 2 niet, want als de eerste twee in de goede envelop zitten, dan de derde ook.

c

Neem aan dat de volgorde van de enveloppen ABC is.

volgorde brieven

abc

acb

bac

bca

cab

cba

aantal juist

3

1

1

0

0

1

Dus: kans op 0 : 1 3 , kans op 1 : 1 2 en kans op 3 : 1 6

7
a

Mogelijk zijn: 1 drietal van de PVDA en 4 van de VVD, dus de kans is 5 84 .

b

24 84 , voor de uitleg, zie hieronder.

8
a

6 ! = 720

b

1 720

c

1 120

9
a

( 64 2 ) = 2016

b

6 8 = 48

c

48 2016 = 1 42

10

1 2 ; noem de kleuren van het kaartje dat twee rode kanten heeft, r1 en r2.
Dan zijn er vier mogelijkheden met rood boven: r-b, r-w, r1-r2 en r2-r1.

11

0 , 1 , 2 en 3

12
a

k

0

1

2

P ( X = k )

1653 2016

348 2016

15 2016

Toelichting. Het totaal aantal mogelijkheden is ( 64 2 ) = 2016 , daarvan zijn er
( 58 2 ) = 1653 zonder Nederlanders, 58 6 = 348 met één Nederlander en ( 6 2 ) = 15 met twee Nederlanders.

b

De kansen zijn samen 1 .

13
a

k

1

2

3

4

5

6

P ( X = k )

1 6

1 6

1 6

1 6

1 6

1 6

b

m

0

1

2

3

P ( M = m )

1 8

3 8

3 8

1 8

c

k

0

1

P ( X = k )

5 6

1 6

14
a

De waarden 2 tot en met 12

b

Maak een rooster, bovenaan en links staan de mogelijke uitkomsten van de twee dobbelstenen. Verder is de som ingevuld.

P ( S = 2 ) = 1 36 want 2 staat in één van de 36  hokjes.
P ( S = 3 ) = 2 36 = 1 18 en P ( S = 4 ) = 3 36 = 1 12 .

c