9.11  Extra opgaven >
1

Bij een onderzoek over kleurenblindheid is 1000 mensen gevraagd of ze een vorm van kleurenblindheid hebben. In totaal worden 600 mannen bevraagd, waarvan er 65 aangeven kleurenblind te zijn. Van de vrouwen blijken er maar 7 kleurenblind te zijn.

Maak een 2 × 2 -tabel en toon aan dat er een gering verschil is tussen mannen en vrouwen.

2

In de onderstaande tabel vind je de kentallen voor het aantal uren per week dat jongeren televisie kijken, gesplitst op geslacht.

Onderzoek met behulp van effectgrootte en ook met het vergelijken van boxplots hoe groot het verschil is tussen jongens en meisjes wat betreft het aantal uren televisiekijken per week.

3

Een op de zeven vrouwen tussen de 25 en de 35 jaar kampt met burn-outverschijnselen. Er wordt veel gespeculeerd over de oorzaken. Het groeiende aantal mogelijkheden – studeren, reizen, werken – zou keuzestress veroorzaken. De hoge werkloosheid en het toenemend aantal tijdelijke contracten zouden tot extra prestatiedruk leiden. En de eindeloze stroom succesverhalen op sociale media zou jonge mensen het gevoel geven dat hun eigen leven nooit goed genoeg is.

Veronderstel dat onderstaande tabel kan worden opgesteld voor een aselecte steekproef onder vrouwen en mannen tussen de 25 en de 35 jaar.

a

Bereken p h i . Hoe groot is het verschil tussen vrouwen en mannen?

Voor jonge vrouwen komt daar bij dat zij vaak bepaalde karaktereigenschappen hebben die hen kwetsbaarder maakt voor overbelasting. Ze kunnen beter multitasken dan mannen, maar ze voelen zich ook nog eens enorm verantwoordelijk voor alles wat ze doen. Of het nu gaat om werk, relatie of uiterlijk.

Veronderstel dat onderstaande tabel geldt voor een aselecte steekproef onder vrouwen en mannen tussen de 25 en de 35 jaar.

b

Bereken het maximale cumulatieve percentageverschil. Hoe groot is het verschil tussen mannen en vrouwen?

Veronderstel dat er een puntenwolk wordt gemaakt met op de horizontale as de variabele verantwoordelijkheidsgevoel en op de verticale as burn-outverschijnselen. Er wordt een trendlijn gevonden met een positieve helling en geconcludeerd dat een groot verantwoordelijkheidsgevoel leidt tot een grotere kans op een burn out.

c

Geef kritiek op de gevolgde werkwijze en op de conclusie.

4

In de puntenwolk is de trendlijn getekend.

a

Stel een formule op voor deze trendlijn.

b

Bereken de verwachte salarisindex voor iemand met een assertiviteit van 500 .

c

Bereken de verwachte assertiviteit van iemand met een salarisindex van 50.000 .