Het bestand Sportprestaties bevat gegevens van 74 leerlingen voor de drie sporten Sprint, Verspringen en Vergooien (met een gewicht van 200 gram).

De onderzoeksvraag is:
Hoe verschillen jongens en meisjes op elk van deze drie onderdelen en wat is het effect van de leeftijd op de prestaties?

Onderzoek de data op deze vraag met behulp van VUstat. Bepaal met VUstat meerdere verschilmaten die je geleerd hebt: phi, Effectgrootte, MaxVcp en/of vergelijk boxplots. Breng dus op meerdere manieren de verschillen in beeld en geef aan hoe groot deze verschillen zijn.

Verwerk in je conclusie in ieder geval de volgende aandachtpunten:

 • Beargumenteer je keuze van de diagrammen en kentallen/berekeningen: waarom heb je juist die diagrammen of verschilmaat gekozen?

 • Interpreteer de grootte van de waargenomen verschillen: vind je de verschillen groot, middelmatig of klein? Gebruik hierbij het formuleblad .

Spiekbriefje voor VUStat

Open online het bestand Sportprestaties.

 • Kruistabel
  Kies in het menu Tabel > Kruistabel. Selecteer een rijvariabele en een kolomvariabele.
  Kies rij-percentages of kolom-percentages en sluit af met OK.

 • Staafdiagram / Reepdiagram
  Dat gaat via het menu Grafiek > Histogram, selecteer een variabele.
  Klik op de knop Groeperen en selecteer een groeperingsvariabele.
  Kies het (reep)diagram en vink Percentages aan.
  Kies het geclusterd diagram.

 • Cirkeldiagram
  Kies in het menu Grafiek > Cirkeldiagram en selecteer een variabele.

 • Histogram
  Kies in het menu Grafiek > Histogram en selecteer een continue variabele.
  Klik op Indelingen en kies het aantal klassen en de klassebreedte.

 • Frequentiepolygoon
  Kies in het menu Grafiek > Lijndiagram en selecteer een continue variabele.
  Vink Cumulatief aan voor een cumulatieve frequentiepolygoon.

 • Boxplot
  Kies in het menu Grafiek > Boxplot en selecteer een continue variabele.

 • Probeer eens uit te zoeken of leerling 24 een jongen of een meisje is.