Evenredig verband
 • Bij een evenredig verband blijft de verhouding tussen de twee grootheden hetzelfde. Dus y x = c voor een of ander getal c .

 • Het getal c noemen we de evenredigheidsconstante.

 • In plaats van y : x = c kun je ook zeggen dat y = c x of x = y c of x = 1 c y .

 • De grafiek van een evenredig verband is bijzonder. Het is een rechte lijn die door de oorsprong (het punt ( 0,0 ) ) gaat.

Omgekeerd evenredig verband
 • Bij een omgekeerd evenredig verband is het product van de twee grootheden constant. Dus x y = c voor een of ander getal c .

 • In plaats van x y = c kun je ook schrijven: y = c x of x = c y .

 • De grafiek van een omgekeerd evenredig verband is een hyperbool.

Lineair verband
 1. Het verband tussen twee grootheden x en y is een lineair verband als de toename van de ene grootheid ( Δ y ) en de toename van de andere grootheid ( Δ x ) dezelfde verhouding hebben. Noem deze verhouding a . Dan is dus Δ y Δ x = a .

 2. Het getal a heet de richtingscoëfficiënt.

 3. De formule van een lineair verband is van de vorm: y = a x + b .

 4. De grafiek van een lineair verband is een rechte lijn.

 5. De grafiek van een formule van de vorm p x + q y = r is ook een rechte lijn.

Exponentiële groei
 1. De formule van een exponentieel verband is van de vorm y = b g x .

 2. Het getal g heet de groeifactor en is een positief getal, ongelijk aan 1 .

 3. Bij een groeifactor g hoort een procentuele groei met 100 ( g 1 ) % .

 4. Bij een procentuele groei met p % hoort groeifactor 1 + p 100 .

Rekenregels voor machten

De volgende regels gelden voor alle positieve getallen a , b , en willekeurige getallen x en y .

 1. a x a y = a x + y

 2. a x : a y = a x y

 3. ( a x ) y = a x y

 4. ( a b ) x = a x b x

 5. a x = 1 a x

Rekenregels voor wortels

De volgende regels gelden voor alle niet-negatieve getallen a en b .
NB Bij de tweede regel mag b niet gelijk zijn aan 0 .

 • a b = a b

 • a b = a b

Machtsvergelijkingen oplossen

De volgende regel geldt voor alle positieve getallen x , p en a .


Als x p = a , dan x = a 1 p .


Deze regel kan worden gebruikt om machtsvergelijkingen op algebraïsche wijze, d.w.z. zonder GR, op te lossen en ook om formules met machten te herschrijven.

Schakelen van formules

Een formule waarmee B kan worden berekend uit A en een formule waarmee C kan worden berekend uit B kunnen worden gecombineerd tot een nieuwe formule waarmee C kan worden berekend uit A . Dit schakelen van formules wordt genoteerd als A B C .