7.1  Grafieken transformeren >
1
a

15 meter

b

60 seconden (ofwel: één minuut)

c

A ( t ) = 15 + 12,5 sin ( 2 π 60 t ) = 15 + 12,5 sin ( π 30 t )

d

De grafiek 10 seconden (ofwel 2 hokjes) naar rechts verschuiven.
Zie figuur hieronder bij opgave 2.

e

t = 27

f

B ( t ) = A ( t 10 )

g

In de formule van A ( t ) de t vervangen door t 10
B ( t ) = 15 + 12,5 sin ( 2 π 60 ( t 10 ) ) = 15 + 12,5 sin ( π 30 ( t 10 ) )

2
a

De grafiek 30 seconden (of 6 hokjes) naar rechts verschuiven, of spiegelen in de horizontale lijn op hoogte 15.

b

C ( t ) = A ( t 30 ) of C ( t ) = A ( t ) + 30

3
a

-

b

Dan verschuift de grafiek naar rechts.

c

Top ( a ,180 )

d

Horizontaal a naar rechts schuiven en verticaal 180 omhoog schuiven

4
a

-

b

Dan verschuift de grafiek naar boven.

c

Top ( 0, b )

d

Verticaal b omhoog schuiven

e

De grafiek wordt 'smaller': opgerekt ten opzichte van de x -as.

f

( 0,180 )

5
a

2 naar links en 4 omhoog

b

a = 4 en b = 2

c

randpunt ( 5,3 ) ; 5 naar rechts en 3 omhoog

d

i : vermenigvuldigen t.o.v. de x -as met factor 2 ;
j : vermenigvuldigen t.o.v. de x -as met factor 2

e

factor 2 ; verschuivingen: 1 naar links en 5 omhoog

f

p = 5 , q = 2 en r = 1

g

1 naar links en 2 1 2 omlaag schuiven; factor is ook nu 2

6
a

Eerst is de bak smal en stijgt het waterniveau dus snel; later wordt de bak breder en stijgt het waterniveau dus langzamer.

b

W ( 25 ) = 250 15,8 ; W ( t ) = 25 10 t = 25 10 t = 625 t = 62,5

c

Vol na 45 seconden; na 30 seconden 25 cm hoog.

d

Zie figuur hieronder bij onderdeel f.

e

W 2 ( 20 ) = W ( 40 ) = 400 = 20
W 2 ( 45 ) = W ( 90 ) = 900 = 30
W 2 ( 30 ) = W ( 60 ) = 600 24,5
W 2 ( t ) = W ( 2 t ) = 20 t

f
g

W 3 ( 20 ) = W ( 10 ) = 100 = 10
W 3 ( 45 ) = W ( 22,5 ) = 225 = 15
W 3 ( 30 ) = W ( 15 ) = 150 12,2
W 3 ( t ) = W ( 1 2 t ) = 5 t

h

factor 1 2 ; factor 2 ; factor 4

7
a

-

b

Dan wordt de grafiek in de richting van de y -as samengedrukt.

c

-

d

Ze liggen gespiegeld ten opzichte van de y -as.

8
a
b

Vermenigvuldigen ten opzichte van de hoogte -as met factor 1 2 .

c

D ( t ) = A ( 2 t )

d

D ( t ) = 15 + 12 1 2 sin ( 2 π 60 2 t ) = 15 + 12 1 2 sin ( π 15 t )

e

E ( t ) = A ( 1 2 t )

f

E ( t ) = 15 + 12 1 2 sin ( 2 π 60 1 2 t ) = 15 + 12 1 2 sin ( π 60 t )

9
a

g ( x ) = f ( 1 3 x ) = ( 1 3 x ) 2 = 1 9 x 2

b

1 9

c

1 2 (want 1 4 x = 1 4 x = 1 2 x )

10
a

f ' ( x ) = 2 x 2 2 = 0 x = 1 of x = 1 ( 1,4 1 3 ) en ( 1,1 2 3 )

b

( 9,4 1 3 ) en ( 11,1 2 3 )

c

g ( 13 ) = f ( 3 ) = 15
g ( 7 ) = f ( 3 ) = 9
g ( x ) = f ( x 10 ) = 2 3 ( x 10 ) 3 2 ( x 10 ) + 3

d

( 1,9 1 3 ) en ( 1,6 2 3 )

e

h ( 3 ) = f ( 3 ) + 5 = 20
h ( 2 ) = f ( 2 ) + 5 = 6 2 3
h ( x ) = f ( x ) + 5 = 2 3 x 3 2 x + 8

f

( 1,8 2 3 ) en ( 1,3 1 3 )

g

i ( 3 ) = 2 f ( 3 ) = 30
i ( 2 ) = 2 f ( 2 ) = 3 1 3
i ( x ) = 2 f ( x ) = 2 ( 2 3 x 3 2 x + 3 ) = 4 3 x 3 4 x + 6

h

( 2,4 1 3 ) en ( 2,1 2 3 )

i

j ( 6 ) = f ( 3 ) = 15
j ( 4 ) = f ( 2 ) = 1 2 3
j ( x ) = f ( 1 2 x ) = 2 3 ( 1 2 x ) 3 2 1 2 x + 3 = 1 12 x 3 x + 3

11
a

De pijl is 12 seconden in de lucht en komt 180 meter hoog.

b

V 1 ( 2 ) = 160 ; V 1 ( 4 ) = 100

c

Top ( 0,180 ) ,
dus V 1 ( t ) = c t 2 + 180 ;
Punt ( 6,0 ) invullen geeft c = 5 , dus V 1 ( t ) = 5 t 2 + 180

d

5 t 2 + 180 = 135 5 t 2 = 45 t 2 = 9 t = 3 of t = 3

e

V 2 ( t ) = 5 ( t 4 ) 2 + 180
Zie figuur.

f

[MIN 4]

g

V 3 ( t ) = 5 ( t 8 ) 2 + 180 , dus de vuurpijl is 8 seconden later weggeschoten.

Domein en bereik
12
a

f ( 2 ) = 1 1 2 ; f ( 4 ) bestaat niet;
invoer: 3 x < 4

b

f ( x ) = 2 als x = 2 of x = 1 ;
f ( x ) = 4 : zo'n x bestaat niet;
uitvoer: 1 2 < f ( x ) 3 (of: 1 2 < y 3 )

c

één invoerwaarde: 1 2 < y < 1 of y = 3 ;
twee invoerwaarden: 1 y < 3

d
e

x = 2 1 2

f

x = 2

13
a

f ( 0 ) = 19 , f ( 4 ) = 1 , f ( 20 ) = 39 en f ( 20 ) bestaat niet

b

domein: x 4 1 2 , ofwel: [ 4 1 2 ,

c

bereik: y 4 , ofwel: [ 4 ,

d

domein: x 6 1 2 , ofwel: [ 6 1 2 ,
bereik: y 10 , ofwel: , 10 ]

e

a = 3 en b = 10

f

De coördinaten van T zijn ( 4 1 2 ,4 c ) .
Pythagoras: O T 2 = ( 4 1 2 ) 2 + ( 4 c ) 2 = ( 7 1 2 ) 2 20 1 4 + 16 c 2 = 56 1 4 c 2 = 36 16 c = 36 16 = 6 4 = 1 1 2 of c = 1 1 2