Werkblad bij Functies in samenhang > Grafieken transformeren
Opgave 11