Werkblad bij Functies in samenhang > Grafieken transformeren
Opgave 1 en Opgave 2